Annulering

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u

Kantoor en winkel (ophalen & retourneren):
Toros buitenshuis
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Strae 9
85653 Ja
Duitsland
Tel:. 0176-70081719
E-mail: info@toros-outdoors.de
Website: www.toros-outdoors.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. We vragen je om onderstaand voorbeeld van een herroepingsformulier te gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben wij u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden).
hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt
tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is afgesproken; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat de goederen zijn aangekomen.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Model intrekking

Als u het contract wilt annuleren, schrijf ons dan de volgende punten en stuur het terug, per e-mail of op papier. Alle pakketpost moet naar dit adres gestuurd worden !!!

  • naar:

Kantoor en winkel (ophalen & retourneren):
Toros buitenshuis
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Strae 9
85653 Ja
Duitsland

E-mail: info@toros-outdoors.de

  • Ik / wij herroepen hierbij () dat van mij / ons () afgesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen () / het verlenen van de volgende dienst ()
  • Besteld op () / ontvangen op ()
  • Naam van de consument (en)
  • Adres van de consument (en)
  • Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)
  • datum

(*) Verwijder indien van toepassing.

(Gebaseerd op: https://www.wettbewerbszentrale.de/media/getlivedoc.aspx?id=33629)

🌍 Test: Google Vertalen »