Balkan, Hellas, Italia – vårreiser 2024 kan nå bestilles!

personvern

1) Navn og adresse til ansvarlig person

Personen som er ansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen og andre nasjonale databeskyttelseslover i medlemslandene samt andre databeskyttelsesforskrifter er:

Kontor og butikk (samlinger og retur):
Toros utendørs
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Aying
Tyskland
Tlf .: 0176-70081719
E-post: info@toros-outdoors.de
Nettsted: www.toros-outdoors.de

2) Omfanget av behandlingen av personopplysninger
I prinsippet behandler vi bare personopplysninger om brukerne våre i den grad dette er nødvendig for å tilby et funksjonelt nettsted og vårt innhold og tjenester. Behandlingen av personopplysningene til brukerne våre skjer kun regelmessig med samtykke fra brukeren. Et unntak gjelder i de tilfeller der forutgående samtykke ikke kan oppnås av faktiske årsaker, og behandlingen av dataene er tillatt i loven. 

3) Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger
I den grad vi innhenter samtykke fra den registrerte for behandling av personopplysninger, tjener artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) som juridisk grunnlag.
Når du behandler personopplysninger som kreves for å oppfylle en kontrakt som den registrerte er part i, tjener artikkel 6 (1) (b) GDPR som hjemmel. Dette gjelder også prosesseringsoperasjoner som er nødvendige for å gjennomføre tiltak før kontrakten.
I den grad behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vårt selskap er underlagt, tjener artikkel 6 (1) (c) GDPR som hjemmel.
I tilfelle vitale interesser til den registrerte eller en annen fysisk person krever behandling av personopplysninger, fungerer artikkel 6 (1) (d) GDPR som lovlig grunnlag.
Hvis behandling er nødvendig for å ivareta en legitim interesse for vårt selskap eller en tredjepart, og hvis den registreredes interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke oppveier den førstnevnte interessen, fungerer art. 6 (1) (f) GDPR som det juridiske grunnlaget for behandlingen. 

4) data sletting og lagring varighet
Personopplysningene til den registrerte vil bli slettet eller blokkert så snart formålet med lagring ikke lenger gjelder. Lagring kan også finne sted hvis dette er foreskrevet av den europeiske eller nasjonale lovgiveren i unions forskrifter, lover eller andre bestemmelser som den ansvarlige er underlagt. Dataene vil også bli blokkert eller slettet hvis en lagringsperiode som er foreskrevet av de nevnte standardene, utløper, med mindre det er behov for ytterligere lagring av dataene for inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt.

Tilrettelegging av nettstedet og oppretting av loggfiler

5) Beskrivelse og omfang av databehandling
Hver gang nettstedet vårt blir hentet, samler systemet automatisk inn data og informasjon fra datamaskinsystemet til den anropende datamaskinen. 
Følgende data samles inn:
Informasjon om nettlesertype og versjon som brukes
Brukerens operativsystem
Brukerens internettleverandør
Brukerens IP-adresse
Dato og klokkeslett for tilgang
Nettsteder hvor brukerens system nådde nettstedet vårt 
Nettsteder som er tilgjengelig av brukerens system via nettstedet vårt

Dataene lagres også i loggfilene til systemet vårt. Disse dataene lagres ikke sammen med andre personlige data fra brukeren.

6) Juridisk grunnlag for databehandling 
Det juridiske grunnlaget for midlertidig lagring av dataene og loggfilene er art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

7) Formål med databehandling
Systemets midlertidige lagring av IP-adressen er nødvendig for at nettstedet skal kunne leveres til brukerens datamaskin. For å gjøre dette må brukerens IP-adresse lagres så lenge økten varer. 

Lagringen i loggfiler skjer for å sikre funksjonaliteten til nettstedet. I tillegg bruker vi dataene til å optimalisere nettstedet og for å sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer. En evaluering av dataene for markedsføringsformål finner ikke sted i denne sammenheng. 

Vår legitime interesse i databehandling i henhold til art. 6 par. 1 lit. f GDPR ligger også i disse formålene.

8) Lagringstid
Dataene vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. Når det gjelder datainnsamling for levering av nettstedet, er dette tilfelle når den respektive økten er avsluttet. 
Hvis dataene lagres i loggfiler, er dette tilfelle senest syv dager. Lagring utover dette er mulig. I dette tilfellet blir IP-adressene til brukerne slettet eller fremmedgjort slik at det ikke lenger er mulig å tilordne tilgangsklienten.

9) mulighet for innsigelse og fjerning
Innsamling av data for levering av nettstedet og lagring av data i loggfiler er viktig for driften av nettstedet. Det er følgelig ingen mulighet for innsigelse fra brukerens side. 

Verwendung von Cookies

Beskrivelse og omfang av databehandling
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres i nettleseren eller av nettleseren på brukerens datasystem. Når en bruker henter et nettsted, kan en informasjonskapsel lagres i brukerens operativsystem. Denne informasjonskapselen inneholder en karakteristisk streng med tegn som gjør at nettleseren kan identifiseres tydelig når nettstedet kalles opp igjen. 

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig. Noen elementer på nettstedet vårt krever at anropsleseren også kan identifiseres etter at du har byttet side. 

Vi bruker også informasjonskapsler på nettstedet vårt som muliggjør en analyse av brukernes surfeatferd. 
På denne måten kan følgende data overføres:
Angitt søkeord
Hyppighet av sidevisninger
Bruk av nettstedsfunksjoner

b) Juridisk grunnlag for databehandling 
Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler er artikkel 6 (1) (f) GDPR.

c) Formål med databehandling
Hensikten med å bruke teknisk nødvendige informasjonskapsler er å forenkle bruken av nettsteder for brukerne. Noen funksjoner på nettstedet vårt kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. For dette er det nødvendig at nettleseren blir gjenkjent selv etter at du har byttet side.
Brukerdataene som samles inn av teknisk nødvendige informasjonskapsler, brukes ikke til å lage brukerprofiler.
Analysekapslene brukes for å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt og innholdet. Analyse-informasjonskapslene forteller oss hvordan nettstedet brukes, og slik at vi kontinuerlig kan optimalisere tilbudet vårt.

Vår legitime interesse i behandlingen av personopplysninger i samsvar med art. 6 par. 1 lit. f GDPR ligger i disse formålene. 

e) Lagringstid, mulighet for innsigelse og fjerning
Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres til nettstedet vårt derfra. Som bruker har du derfor full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Du kan deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk. Hvis informasjonskapsler er deaktivert for nettstedet vårt, er det mulig at ikke alle funksjonene på nettstedet kan brukes i full grad.

Nyhetsbrev

Beskrivelse og omfang av databehandling
Du kan abonnere på et gratis nyhetsbrev på nettstedet vårt. Når du registrerer deg for nyhetsbrevet, overføres dataene fra inngangsmasken til oss.

I tillegg blir følgende data samlet inn når du registrerer deg:
IP-adressen til den anropende datamaskinen
Dato og tidspunkt for registrering
For behandling av dataene blir ditt samtykke innhentet som en del av registreringsprosessen, og det vises til denne personvernerklæringen.

Hvis du kjøper varer eller tjenester på nettstedet vårt og skriver inn e-postadressen din, kan vi bruke den til å sende deg et nyhetsbrev. I et slikt tilfelle vil bare direkte reklame for våre egne lignende varer eller tjenester bli sendt via nyhetsbrevet.

I forbindelse med databehandlingen for utsendelse av nyhetsbrev overføres ikke dataene til tredjepart. Dataene vil bare brukes til å sende nyhetsbrevet.

Juridisk grunnlag for databehandling

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dataene etter at brukeren har registrert seg for nyhetsbrevet er artikkel 6 (1) (a) GDPR hvis brukeren har gitt sitt samtykke.

Det juridiske grunnlaget for å sende nyhetsbrevet som et resultat av salg av varer eller tjenester er § 7 (3) UWG.

Formål med databehandling
Samlingen av brukerens e-postadresse brukes til å levere nyhetsbrevet. 

Samlingen av andre personlige data som en del av registreringsprosessen tjener til å forhindre misbruk av tjenestene eller e-postadressen som brukes.

Varighet av lagring
Dataene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. Brukerens e-postadresse lagres derfor så lenge abonnementet på nyhetsbrevet er aktivt. 

De andre personopplysningene som samles inn under registreringsprosessen slettes vanligvis etter en periode på syv dager.

Opposisjon og fjerning alternativ
Den aktuelle brukeren kan når som helst si opp abonnementet på nyhetsbrevet. Det er en tilsvarende lenke i hvert nyhetsbrev for dette formålet. 
Dette lar deg også tilbakekalle ditt samtykke til lagring av personopplysningene som samles inn under registreringsprosessen.

Kontaktskjema og e-postkontakt

Beskrivelse og omfang av databehandling
Et kontaktskjema er tilgjengelig på nettstedet vårt som kan brukes til å kontakte oss elektronisk. Hvis en bruker benytter seg av dette alternativet, vil dataene som er angitt i inngangsmasken bli overført til oss og lagret. For behandlingen av dataene blir ditt samtykke innhentet under sendingsprosessen, og det henvises til denne personvernerklæringen.

Alternativt kan du kontakte oss ved hjelp av den oppgitte e-postadressen. I dette tilfellet lagres brukerens personlige data som overføres med e-posten. 

I denne sammenheng overføres ikke dataene til tredjeparter. Dataene blir bare brukt til å behandle samtalen.

Juridisk grunnlag for databehandling 
Hvis brukeren har gitt sitt samtykke, er det juridiske grunnlaget for behandling av dataene artikkel 6 nr. 1 bokstav a GDPR.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dataene som overføres i løpet av sending av en e-post er artikkel 6 (1) (f) GDPR. Hvis målet med e-postkontakten er å inngå en kontrakt, er det ekstra juridiske grunnlaget for behandlingen art. 6 par. 1 bokstav b GDPR.

Formål med databehandling
Behandlingen av personopplysningene fra inngangsmasken tjener oss bare til å behandle kontakten. Hvis du kontakter oss via e-post, er det også nødvendig legitim interesse for å behandle dataene.
De øvrige personopplysningene som behandles under sendeprosessen, tjener til å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og for å sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer.

Varighet av lagring
Dataene vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. For personopplysningene fra inngangsmasken til kontaktskjemaet og de som ble sendt via e-post, er dette tilfelle når den respektive samtalen med brukeren er avsluttet. Samtalen avsluttes når det av omstendighetene kan utledes at den aktuelle saken endelig er avklart. 

De ekstra personopplysningene som samles inn under sendeprosessen, slettes senest etter en periode på syv dager.

Opposisjon og fjerning alternativ
Brukeren har når som helst muligheten til å tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger. Hvis brukeren kontakter oss via e-post, kan han når som helst motsette seg lagring av sine personlige data. I et slikt tilfelle kan ikke samtalen fortsettes.
I dette tilfellet vil alle personopplysninger som er lagret i løpet av kontakten med oss ​​bli slettet.

Webanalyse av Google Analytics
Omfanget av behandlingen av personopplysninger
Vi bruker programvareverktøyet Google Analytics på nettstedet vårt for å analysere surfeatferden til brukerne våre. Programvaren plasserer en informasjonskapsel på brukerens datamaskin (se informasjonskapsler ovenfor). Hvis enkelte sider på nettstedet vårt blir hentet, lagres følgende data:
To byte av IP-adressen til brukerens anropssystem
Nettstedet som nås
Nettstedet som brukeren kom fra nettstedet som ble åpnet (henvisningsadresse)
Delsidene som er tilgjengelige fra nettstedet du har tilgang til
Lengden på oppholdet på nettstedet
Frekvensen som nettstedet er tilgang til
Programvaren kjører utelukkende på serverne på nettstedet vårt. Brukerens personlige data lagres bare der. Dataene blir ikke videreført til tredjeparter. 

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger
Det juridiske grunnlaget for behandling av brukernes personlige data er artikkel 6 nr. 1 bokstav f) GDPR.

Formål med databehandling
Behandlingen av personopplysningene til brukerne gjør det mulig for oss å analysere brukernes surfeatferd. Ved å evaluere innhentede data er vi i stand til å samle informasjon om bruken av de enkelte komponentene på nettstedet vårt. Dette hjelper oss å kontinuerlig forbedre nettstedet vårt og dets brukervennlighet. Vår legitime interesse i å behandle dataene i samsvar med art. 6 par. 1 lit. f GDPR ligger i disse formålene. Ved å anonymisere IP-adressen blir det tilstrekkelig tatt hensyn til brukernes interesser i å beskytte deres personlige data.

Varighet av lagring
Dataene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for opptaksformål. 

Opposisjon og fjerning alternativ
Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres til nettstedet vårt derfra. Som bruker har du derfor full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Du kan deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk. Hvis informasjonskapsler er deaktivert for nettstedet vårt, er det mulig at ikke alle funksjonene på nettstedet kan brukes i full grad.

Rettigheter til den berørte personen
Følgende liste inneholder alle rettighetene til de registrerte under GDPR. Rettigheter som ikke er relevante for ditt eget nettsted trenger ikke å nevnes. I denne forbindelse kan listen forkortes.
Hvis personopplysningene dine behandles, blir du berørt i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheter overfor den ansvarlige:

Rett til informasjon
Du kan be om bekreftelse fra den ansvarlige om vi behandler personopplysninger knyttet til deg. 
Hvis dette er tilfelle, kan du be om følgende informasjon fra den ansvarlige:
(1) formålene personopplysningene behandles for;
(2) kategoriene av personopplysninger som behandles;
(3) mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene som gjelder deg er blitt avslørt eller fremdeles blir avslørt;
(4) den planlagte varigheten av lagringen av dine personlige data, eller, hvis spesifikk informasjon ikke er tilgjengelig, kriterier for å bestemme varigheten av lagringen;
(5) eksistensen av en rett til rettelse eller sletting av dine personlige data, en rett til å begrense behandlingen av den ansvarlige eller en rett til å motsette seg denne behandlingen; 
(6) retten til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet;
(7) all tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til dataene hvis personopplysningene ikke blir samlet inn fra den registrerte;
(8) Eksistensen av automatisert beslutningstaking inkludert profilering i samsvar med art. 22 nr. 1 og 4 GDPR og - i det minste i disse tilfellene - meningsfull informasjon om logikken som er involvert, og omfanget og den tiltenkte effekten av slik behandling for den registrerte. .
Du har rett til å be om informasjon om om dine personlige data overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. I denne sammenheng kan du be om å bli informert om passende garantier i samsvar med art. 46 GDPR i forbindelse med overføringen.

Rett til utbedring 
Du har rett til korreksjon og / eller fullføring overfor den ansvarlige hvis behandlede personopplysninger om deg er uriktige eller ufullstendige. Den ansvarlige må foreta rettelsen umiddelbart.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Du kan be om at behandlingen av dine personlige data begrenses under følgende betingelser:
(1) hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene som gjelder deg i en periode som gjør det mulig for den ansvarlige å kontrollere nøyaktigheten av personopplysningene;
(2) behandlingen er ulovlig og du nekter å slette personopplysningene og i stedet ber om at bruken av personopplysningene begrenses;
(3) den ansvarlige ikke lenger trenger personopplysningene for behandlingen, men du trenger dem for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav, eller
(4) hvis du har motsatt deg behandlingen i samsvar med art. 21 paragraf 1 GDPR, og det ennå ikke er avgjort om den legitime årsaken til den ansvarlige oppveier dine grunner.
Hvis behandlingen av dine personopplysninger er begrenset, kan disse dataene - bortsett fra lagring - bare skaffes med ditt samtykke eller for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner av viktig offentlig interesse unionen eller en medlemsstat.
Hvis behandlingsbegrensningen er begrenset i henhold til ovennevnte betingelser, vil du bli informert av den ansvarlige før begrensningen oppheves.

Rett til kansellering
Slettingsplikt
Du kan be den ansvarlige om å slette personopplysningene som gjelder deg umiddelbart, og den ansvarlige er forpliktet til å slette disse dataene umiddelbart hvis en av følgende årsaker gjelder:
(1) Personopplysningene knyttet til deg er ikke lenger nødvendige for formålet de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.
(2) Du tilbakekaller ditt samtykke som behandlingen var basert på i samsvar med artikkel 6 (1) (a) eller artikkel 9 (2) (a) GDPR, og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen. 
(3) Du motsetter deg behandlingen i samsvar med art. 21 paragraf 1 GDPR, og det er ingen tvingende legitime grunner for behandlingen, eller du motsetter deg behandlingen i samsvar med art. 21 paragraf 2 GDPR. 
(4) Personopplysningene om deg er behandlet ulovlig. 
(5) Sletting av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse i henhold til unionsretten eller lovgivningen i medlemslandene som den ansvarlige er underlagt. 
(6) Personopplysningene knyttet til deg ble samlet inn i forhold til informasjonssamfunnstjenestene som tilbys i samsvar med art. 8 (1) GDPR.
Informasjon til tredjepart
Hvis den ansvarlige har offentliggjort personopplysningene knyttet til deg og er forpliktet til å slette dem i samsvar med art. 17 avsnitt 1 GDPR, skal han treffe passende tiltak, inkludert tekniske tiltak, for å ta hensyn til tilgjengelig teknologi og implementeringskostnadene , for å gjøre databehandlingen ansvarlig som behandler personopplysningene, at du som den registrerte har bedt dem om å slette alle lenker til disse personopplysningene eller kopier eller replikasjoner av disse personopplysningene. 
unntakene
Retten til sletting eksisterer ikke hvis behandlingen er nødvendig
(1) å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon;
(2) Å oppfylle en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til loven i Unionen eller i medlemsstatene som den ansvarlige er underlagt, eller å utføre en oppgave som er av offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er overført til den ansvarlige har blitt;
(3) av hensyn til offentlig interesse på folkehelseområdet i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav h og i og artikkel 9 nr. 3 GDPR;
For arkiveringsformål av offentlig interesse, vitenskapelig eller historisk forskningsformål eller for statistiske formål i samsvar med art. 89 par. 1 GDPR, i den grad retten som er nevnt under avsnitt a) sannsynligvis vil realisere målene for denne behandlingen umulig eller alvorlig svekke den, eller
å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.
Rett til å bli informert
Hvis du har hevdet retten til korreksjon, sletting eller begrensning av behandlingen mot den ansvarlige, er han forpliktet til å informere alle mottakere som personopplysningene om deg har blitt avslørt om denne korreksjonen eller sletting av dataene eller begrensningen av behandlingen, med mindre Dette viser seg å være umulig eller innebære en uforholdsmessig innsats.
Du har rett overfor den ansvarlige til å bli informert om disse mottakerne.
Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta personopplysningene om deg, som du har gitt til den ansvarlige, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre disse dataene til en annen ansvarlig person uten hindring fra den ansvarlige personen personopplysningene ble gitt til, forutsatt at
(1) behandlingen er basert på samtykke i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) GDPR eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a) GDPR eller på en kontrakt i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav b GDPR og
(2) behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte prosedyrer
Når du utøver denne retten, har du også rett til å overføre personopplysningene dine direkte fra en kontroller til en annen, for så vidt dette er teknisk mulig. Andre menneskers friheter og rettigheter kan ikke bli berørt av dette.
Retten til dataportabilitet gjelder ikke for behandling av personopplysninger som er nødvendige for utførelsen av en oppgave som er av offentlig interesse eller for utøvelse av offisiell myndighet som er overført til den ansvarlige.

rett til å
Du har rett til, av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, som er basert på art. 6 par. 1 lit. e eller f GDPR; dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene. 
Den ansvarlige behandler ikke lenger personopplysningene som gjelder deg, med mindre han kan bevise tvingende legitime grunner til behandlingen som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.
Hvis personopplysningene knyttet til deg blir behandlet for å kunne drive direktepost, har du rett til når som helst å motsette seg behandlingen av personopplysningene som gjelder deg i forbindelse med slik reklame; dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direkte reklame.
Hvis du motsetter deg behandling for direkte markedsføringsformål, blir ikke personopplysningene knyttet til deg lenger behandlet for disse formålene.
I forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester - uavhengig av direktiv 2002/58 / EF - har du muligheten til å utøve din innsigelsesrett ved hjelp av automatiserte prosedyrer som bruker tekniske spesifikasjoner.

Rett til å tilbakekalle samtykkeerklæringen i henhold til databeskyttelsesloven
Du har rett til når som helst å tilbakekalle samtykkeserklæringen din under databeskyttelsesloven. Å trekke tilbake ditt samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som er utført på grunnlag av ditt samtykke frem til tilbaketrekningen.

Automatisert avgjørelse i enkeltsaker inkludert profilering
Du har rett til ikke å være underlagt en avgjørelse utelukkende basert på automatisert behandling - inkludert profilering - som har juridiske effekter på deg eller som påvirker deg betydelig på en lignende måte. Dette gjelder ikke når du tar avgjørelsen 
(1) er nødvendig for inngåelse eller gjennomføring av en kontrakt mellom deg og den ansvarlige,
(2) er tillatt på grunnlag av juridiske bestemmelser i Unionen eller i de medlemsland som den ansvarlige er underlagt, og disse lovbestemmelsene inneholder passende tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter så vel som dine legitime interesser eller
(3) finner sted med ditt uttrykkelige samtykke.
Imidlertid kan disse beslutningene ikke være basert på spesielle kategorier av personopplysninger i henhold til art. 9 paragraf 1 GDPR, med mindre art. 9 paragraf 2 bokstav a eller g GDPR gjelder og passende tiltak er tatt for å beskytte dine rettigheter og friheter og din legitime interesser.
Når det gjelder tilfellene nevnt i (1) og (3), skal den ansvarlige treffe passende tiltak for å beskytte rettighetene og frihetene og dine legitime interesser, inkludert minst retten til å få inngrep fra en person fra dennes side ansvarlig, for å uttrykke sitt eget synspunkt og hørt om å bestride avgjørelsen.

Rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet
Uten at det berører noe annet administrativt eller rettsmessig middel, har du rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemslandet hvor du bor, ditt arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen, hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med GDPR krenker. 
Tilsynsmyndigheten klagen ble inngitt til, informerer klageren om status og resultatene av klagen, inkludert muligheten for rettsmidler i samsvar med art. 78 GDPR.

Angaben gemäß § 5 TMG:
 

Hovedkvarter:
Toros utendørs | Christoph Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Aying

Fasttelefon: 089 89085453
E-post: scheuer@toros-outdoors.de
Moms ID: DE815491310

info@toros-outdoors.de

Ansvar for innhold

Innholdet i disse sidene er laget med stor omhu. For nøyaktighet, fullstendighet og aktualitet av innholdet, kan vi ikke ta noe ansvar. Som en tjenesteleverandør vi er ansvarlige etter § 7 Abs.1 TMG for eget innhold på disse sidene under den generelle lover. Etter §§ 8 10 til TMG vi ikke er forpliktet som tjenesteleverandør på å overvåke overført eller lagret informasjon, eller for å undersøke forhold som indikerer ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller sperre for bruk av informasjon under de generelle lovene forbli upåvirket. Men det er en relevant ansvar bare mulig fra datoen for kunnskap om en bestemt krenkelse. Ved melding om slike brudd, vil vi fjerne innholdet umiddelbart.

Ansvar for lenker

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese Fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Opphavsrett

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf Diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen autors bzw. Erstellers. Nedlastinger und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit dø Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber Erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitt wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Privacy

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise navn, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, dør erfolgt, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht en Dritte weitergegeben.

Wir Weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zB bei der Kommunikation per e-post) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-poster, vor.

Personvernerklæring for bruk av Facebook plugins (som knappen)

Plugins fra det sosiale nettverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA er integrert på nettstedet vårt. Du kan gjenkjenne Facebook-pluginene ved Facebook-logoen eller "Like" -knappen på nettstedet vårt. Du finner en oversikt over Facebook-plugins her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Når du besøker nettstedet vårt, oppretter plugin-modulen en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren. Som et resultat mottar Facebook informasjonen om at du har besøkt nettstedet vårt med IP-adressen din. Hvis du klikker på Facebook "Lik" -knappen mens du er logget inn på Facebook-kontoen din, kan du koble innholdet på sidene våre til Facebook-profilen din. Dette gjør det mulig for Facebook å tilordne ditt besøk til nettstedet vårt til brukerkontoen din. Vi vil påpeke at vi som leverandør av sidene ikke har kunnskap om innholdet i de overførte dataene eller deres bruk av Facebook. Du finner mer informasjon om dette i Facebooks databeskyttelseserklæring på http://de-de.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook hiet Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Personvernerklæring for bruk av Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies", tekstfiler som er lagret på datamaskinen din og som tillater en analyse av bruken av nettstedet av deg. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der. Imidlertid, hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil IP-adressen din bli avkortet av Google på forhånd i medlemslandene i Den europeiske union eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske området.

Bare unntaksvis vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å utarbeide rapporter om nettstedets aktivitet og for å tilby andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk til nettstedoperatøren. IP-adressen gitt av Google Analytics innenfor rammen av Google Analytics vil ikke bli slått sammen med andre data levert av Google.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-programvare verhindern; wir Weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie i diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Nettsted vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber Hinaus dø Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) en Google sowie dø VERARBEITUNG dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kilde: eRecht24, Advokat for internettrett Sören Siebert