Balkan, Hellas, Italia – vårreiser 2024 kan nå bestilles!

Avbestillings

uttak

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Avbestillingsperioden er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som er oppkalt av deg, som ikke er transportør, har eller har tatt varene i besittelse. For å utøve din angrerett, må du

Kontor og butikk (samlinger og retur):
Toros utendørs
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Aying
Tyskland
Tlf .: 0176-70081719
E-post: info@toros-outdoors.de
Nettsted: www.toros-outdoors.de

ved hjelp av en klar uttalelse (f.eks. et brev sendt per post eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Vi ber deg bruke eksemplet på kanselleringsskjema som er vedlagt nedenfor, men det er ikke obligatorisk.
Zur wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi ha gitt deg alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av merkostnadene som følger av å velge en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss
har), skal tilbakebetales umiddelbart og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottok melding om at du sa opp denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi de samme betalingsmåtene som du brukte for den opprinnelige transaksjonen
med mindre noe annet ble uttrykkelig avtalt med deg; I ingen tilfeller vil du bli belastet noen gebyrer for denne tilbakebetalingen.

Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake eller til du har ført bevis for at varene har kommet.

Du bærer de umiddelbare kostnadene ved å returnere varene.

Modelluttak

Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst skriv oss følgende punkter og send den tilbake, via e-post eller på papir. Alt pakkepost må sendes til denne adressen !!!

  • An:

Kontor og butikk (samlinger og retur):
Toros utendørs
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Aying
Tyskland

E-post: info@toros-outdoors.de

  • Jeg / vi tilbakekaller herved () den av meg / oss () inngikk kontrakt for kjøp av følgende varer () / levering av følgende tjeneste ()
  • Bestilt den () / mottatt kl ()
  • Navn på forbrukeren (e)
  • Adresse til forbrukeren (e)
  • Signatur av forbrukeren (e) (kun når varslet på papir)
  • dato

(*) Unzutreffendes streichen.

(Basert på: https://www.wettbewerbszentrale.de/media/getlivedoc.aspx?id=33629)