Balkán, Řecko, Itálie – jarní zájezdy 2024 lze již nyní rezervovat!

Ochrana osobních údajů

1) Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a dalších předpisů o ochraně údajů je:

Kancelář a obchod (inkasa a vrácení):
Toros venku
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Umírající
Německo
Tel: 0176 70081719-
E-mail: info@toros-outdoors.de
Webové stránky: www.toros-outdoors.de

2) Rozsah zpracování osobních údajů
V zásadě zpracováváme osobní údaje našich uživatelů, pouze pokud je to nezbytné pro poskytování funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v těch případech, kdy z praktických důvodů nelze získat předchozí souhlas a zpracování údajů je povoleno zákonem. 

3) Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ čl.6 odst.1 písm. A) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl.6 odst.1 písm. B) GDPR. To platí také pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.
Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, ​​slouží jako právní základ článek 6 (1) (c) GDPR.
V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl.6 odst.1 písm. D) GDPR.
Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nepřeváží nad výše zmíněným zájmem, slouží čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR jako právní základ pro zpracování. 

4) mazání dat a doba uložení
Jakmile přestane platit účel ukládání, osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány. K uskladnění může dojít také v případě, že to stanoví evropský nebo národní zákonodárce v předpisech, zákonech nebo jiných ustanoveních Unie, kterým se odpovědná osoba řídí. Data budou rovněž zablokována nebo vymazána, pokud vyprší doba uchovávání předepsaná uvedenými normami, ledaže je nutné další uložení dat pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Poskytování webových stránek a tvorba logovacích souborů

5) Popis a rozsah zpracování údajů
Pokaždé, když je vyvolána naše webová stránka, náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému volajícího počítače. 
Shromažďují se následující údaje:
Informace o typu prohlížeče a použité verzi
Operační systém uživatele
Poskytovatel internetových služeb uživatele
IP adresa uživatele
Datum a čas přístupu
Webové stránky, ze kterých se systém uživatele dostal na náš web 
Webové stránky, ke kterým systém uživatele přistupuje prostřednictvím našich webových stránek

Data jsou také uložena v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji uživatele.

6) Právní základ pro zpracování údajů 
Právním základem pro dočasné uložení dat a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

7) Účel zpracování údajů
Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné, aby bylo možné webovou stránku doručit do počítače uživatele. K tomu je nutné po dobu relace uložit IP adresu uživatele. 

Ukládání do souborů protokolu probíhá za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Údaje také používáme k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Vyhodnocení údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá. 

V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

8) Doba skladování
Údaje budou smazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů za účelem poskytování webových stránek se jedná o případ, kdy příslušná relace skončila. 
Pokud jsou data uložena v souborech protokolu, je tomu tak nejpozději po sedmi dnech. Jakékoli další skladování je možné. V tomto případě jsou adresy IP uživatelů odstraněny nebo odcizeny, takže již není možné přiřadit přístupového klienta.

9) možnost námitky a odstranění
Shromažďování údajů za účelem poskytování webové stránky a ukládání údajů v souborech protokolu je nezbytné pro provoz webové stránky. V důsledku toho neexistuje žádná možnost námitky ze strany uživatele. 

Verwendung von Cookies

Popis a rozsah zpracování údajů
Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel vyvolá web, může být v jeho operačním systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. 

Cookies používáme, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našeho webu vyžadují, aby bylo možné volající prohlížeč identifikovat také po změně stránek. 

Na našich webových stránkách používáme také soubory cookie, které umožňují analýzu chování uživatelů při procházení. 
Tímto způsobem lze přenášet následující data:
Zadané hledané výrazy
Frekvence zobrazení stránky
Používání funkcí webových stránek

b) Právní základ pro zpracování údajů 
Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR.

c) Účel zpracování údajů
Účelem používání technicky nezbytných cookies je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce naší webové stránky nelze nabídnout bez použití cookies. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránek.
Uživatelská data shromážděná technicky nezbytnými cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.
Analytické soubory cookie se používají za účelem zlepšení kvality naší webové stránky a jejího obsahu. Analytické soubory cookie nám říkají, jak se web používá, a proto můžeme naši nabídku neustále optimalizovat.

Náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR spočívá v těchto účelech. 

e) Doba skladování, možnost námitky a odstranění
Cookies se ukládají v počítači uživatele a odtud se přenášejí na naše stránky. Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Přenos cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro náš web deaktivovány, je možné, že ne všechny funkce webu lze plně využívat.

Newsletter

Popis a rozsah zpracování údajů
Na našem webu se můžete přihlásit k odběru bezplatného zpravodaje. Při registraci k odběru zpravodaje se k nám přenesou data ze vstupní masky.

Při registraci se navíc shromažďují následující údaje:
IP adresa volajícího počítače
Datum a čas registrace
Ke zpracování údajů je váš souhlas získán během procesu registrace a je odkazováno na toto prohlášení o ochraně údajů.

Pokud nakupujete zboží nebo služby na našich webových stránkách a zadáte svou e-mailovou adresu, můžeme ji použít k zasílání zpravodaje. V takovém případě bude prostřednictvím zpravodaje zasílána pouze přímá reklama na naše vlastní podobné zboží nebo služby.

V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání zpravodajů nejsou údaje předávány třetím osobám. Údaje budou použity pouze k zasílání zpravodaje.

Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů poté, co se uživatel zaregistroval k odběru zpravodaje, je čl.6 odst.1 písm. A) GDPR, pokud uživatel k tomu dal souhlas.

Právním základem pro zasílání zpravodaje v důsledku prodeje zboží nebo služeb je článek 7 (3) UWG.

Účel zpracování údajů
Shromáždění e-mailové adresy uživatele se používá k doručování zpravodaje. 

Shromažďování dalších osobních údajů v rámci procesu registrace slouží k zabránění zneužití použitých služeb nebo použité e-mailové adresy.

Doba skladování
Údaje budou smazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa uživatele je proto uložena, dokud je aktivní předplatné bulletinu. 

Ostatní osobní údaje shromážděné během procesu registrace jsou obvykle vymazány po uplynutí sedmi dnů.

Možnost námitky a odstranění
Dotčený uživatel může předplatné informačního zpravodaje kdykoli zrušit. Za tímto účelem je v každém zpravodaji uveden odpovídající odkaz. 
To vám také umožňuje odvolat souhlas s ukládáním osobních údajů shromážděných během procesu registrace.

Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Popis a rozsah zpracování údajů
Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud uživatel tuto možnost využije, budou nám data zadaná ve vstupní masce přenesena a uložena. Ke zpracování údajů je váš souhlas získán v rámci procesu odesílání a je odkazováno na toto prohlášení o ochraně údajů.

Případně nás můžete kontaktovat pomocí uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou osobní údaje uživatele přenesené pomocí e-mailu uloženy. 

V této souvislosti nebudou údaje předány třetím stranám. Data budou použita pouze ke zpracování konverzace.

Právní základ pro zpracování údajů 
Pokud uživatel dal svůj souhlas, právním základem pro zpracování údajů je čl.6 odst.1 písm. A) GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů, které jsou předávány v průběhu zasílání e-mailů, je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavřít smlouvu, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR.

Účel zpracování údajů
Zpracování osobních údajů ze vstupní masky slouží pouze ke zpracování kontaktu. Pokud nás kontaktujete e-mailem, existuje také nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.
Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Doba skladování
Údaje budou smazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a těch, které byly zaslány e-mailem, se jedná o případ, kdy příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace je ukončena, pokud lze z okolností odvodit, že dotyčná záležitost byla konečně vyjasněna. 

Dodatečné osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou odstraněny nejpozději po sedmi dnech.

Možnost námitky a odstranění
Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může proti uložení svých osobních údajů kdykoli vznést námitku. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.
V takovém případě budou všechny osobní údaje uložené v průběhu kontaktu s námi smazány.

Webová analýza pomocí Google Analytics
Rozsah zpracování osobních údajů
Na našich webových stránkách používáme softwarový nástroj Google Analytics k analýze chování našich uživatelů při procházení. Software umístí soubor cookie do počítače uživatele (soubory cookie viz výše). Pokud jsou vyvolány jednotlivé stránky našeho webu, ukládají se následující údaje:
Dva bajty IP adresy volajícího systému uživatele
Navštěvovaná webová stránka
Web, ze kterého uživatel přišel na navštěvovaný web (referrer)
Podřízené stránky, ke kterým se přistupuje z přístupného webu
Délka času stráveného na webu
Frekvence přístupu na web
Software běží výhradně na serverech našich webových stránek. Osobní údaje uživatele jsou uloženy pouze tam. Údaje nebudou předány třetím stranám. 

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR.

Účel zpracování údajů
Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při procházení. Vyhodnocením získaných údajů jsme schopni shromáždit informace o použití jednotlivých komponent naší webové stránky. To nám pomáhá neustále zlepšovat naše webové stránky a jejich uživatelskou přívětivost. Pro tyto účely spočívá náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Anonymizací IP adresy jsou přiměřeně zohledněny zájmy uživatelů na ochraně jejich osobních údajů.

Doba skladování
Údaje budou smazány, jakmile již nebudou pro naše účely záznamu potřebné. 

Možnost námitky a odstranění
Cookies se ukládají v počítači uživatele a odtud se přenášejí na naše stránky. Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Přenos cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro náš web deaktivovány, je možné, že ne všechny funkce webu lze plně využívat.

Práva dotyčné osoby
Následující seznam obsahuje všechna práva subjektů údajů podle GDPR. Práva, která nejsou relevantní pro váš vlastní web, nemusí být uvedena. V tomto ohledu lze seznam zkrátit.
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste ovlivněni ve smyslu GDPR a máte vůči odpovědné osobě následující práva:

Právo na informace
Od odpovědné osoby můžete požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje. 
V takovém případě můžete od odpovědné osoby vyžádat následující informace:
1) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
2) kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;
(3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo jsou sdělovány osobní údaje, které se vás týkají;
(4) plánovaná doba uchovávání vašich osobních údajů nebo, pokud konkrétní informace nejsou k dispozici, kritéria pro stanovení doby uchovávání;
(5) existence práva na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování; 
(6) právo podat stížnost u orgánu dozoru;
(7) všechny dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;
(8) Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů .
Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete v souvislosti s přenosem požádat o informace o příslušných zárukách v souladu s čl. 46 GDPR.

Právo na opravu 
Máte právo na opravu a / nebo doplnění vůči odpovědné osobě, pokud jsou zpracované osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí provést opravu okamžitě.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za následujících podmínek:
(1) pokud zpochybníte správnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která odpovědné osobě umožní zkontrolovat správnost osobních údajů;
(2) zpracování je nezákonné a vy odmítáte vymazat osobní údaje a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;
(3) odpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků, nebo
(4) pokud jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.
Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - povoleny pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo pro z důvodu důležitého veřejného zájmu zpracovaného Unií nebo členským státem.
Pokud bylo omezení zpracování omezeno podle výše uvedených podmínek, budete před zrušením omezení informováni odpovědnou osobou.

Právo na zrušení
Povinnost výmazu
Můžete požádat odpovědnou osobu, aby okamžitě vymazala osobní údaje, které se vás týkají, a odpovědná osoba je povinna tyto údaje okamžitě vymazat, pokud platí jeden z následujících důvodů:
(1) Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
(2) Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě bylo zpracování založeno v souladu s čl.6 odst.1 písm. A) nebo čl.9 odst. 
(3) Vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR. 
(4) Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány nezákonně. 
(5) Vymazání vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá. 
(6) Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 písm.
Informace třetím stranám
Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní údaje, které se vás týkají, a je povinna je vymazat v souladu s čl.17 odst.1 GDPR, přijme příslušná opatření, včetně technických opatření, aby zohlednila dostupnou technologii a náklady na implementaci , učinit osobu odpovědnou za zpracování údajů, která zpracovává osobní údaje, aby jste jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů. 
výjimky
Pokud je zpracování nezbytné, právo na výmaz neexistuje
1) vykonávat právo na svobodu projevu a informací;
(2) Plnit právní povinnost, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, kterým podléhá odpovědná osoba, nebo plnit úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který je byl předán odpovědné osobě;
(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. H a i a čl. 9 odst. 3 GDPR;
Pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v části a) znemožní realizaci cílů tohoto zpracování nebo jej vážně narušit, nebo
uplatňovat, uplatňovat nebo bránit právní nároky.
Právo být informován
Pokud jste vůči odpovědné osobě uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, je odpovědná osoba povinna informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, sděleny o této opravě nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování , ledaže by se to ukázalo jako nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.
Máte právo být vůči odpovědné osobě informováni o těchto příjemcích.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo dostávat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez překážek od odpovědné osoby, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že
(1) zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl.6 odst.1 písm. A) GDPR nebo čl.9 odst.
(2) zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.
Při výkonu tohoto práva máte také právo na přenos osobních údajů, které se vás týkají, přímo od jedné odpovědné osoby jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. To nesmí narušovat svobody a práva ostatních lidí.
Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro výkon úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo k němuž dochází při výkonu veřejné moci a který byl předán odpovědné osobě.

Právo na odvolání
Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. E nebo f GDPR; to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních. 
Zodpovědná osoba již nebude zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem provozování přímé pošty, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány.
V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti - bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES - máte možnost uplatnit své právo vznést námitku pomocí automatizovaných procesů, které využívají technické specifikace.

Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu až do okamžiku odvolání.

Automatizované rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování -, které má pro vás právní účinky nebo které se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí při rozhodování 
(1) je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou,
(2) je přípustný na základě zákonných ustanovení Unie nebo členských států, kterým odpovědná osoba podléhá, ​​a tato právní ustanovení obsahují vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů nebo
(3) probíhá s vaším výslovným souhlasem.
Tato rozhodnutí však nemusí vycházet ze zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se nepoužije čl. 9 odst. 2 písm. A nebo g GDPR a nebyla přijata vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněné zájmy.
Pokud jde o případy uvedené v bodech 1 a 3, přijme odpovědná osoba vhodná opatření k ochraně práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, včetně přinejmenším práva na zásah osoby ze strany osoby odpovědní, aby vyjádřili svůj vlastní názor a byli vyslechnuti při napadení rozhodnutí.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud jste zastává názor, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s porušením GDPR. 
Orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku v souladu s čl.78 GDPR.

Angaben gemäß § 5 TMG:
 

Sídlo společnosti:
Toros venku | Christoph Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Umírající

Pevná linka: 089 89085453
E-mail: scheuer@toros-outdoors.de
DIČ: DE815491310

info@toros-outdoors.de

Odpovědnost za obsah

Obsah těchto stránek byl vytvořen s velkou péčí. Pro přesnost, úplnost nebo včasnost obsahu, nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb jsme odpovědni podle § 7 Abs.1 TMG pro vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných právních předpisů. Podle § § 8 10 TMG jsme jako poskytovatelé služeb nejsou povinni sledovat přenášené nebo uložené informace nebo vyšetřit okolnosti, které naznačují nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle všeobecných zákonů zůstávají nedotčeny. Závazek je možné pouze ode dne znalosti konkrétního protiprávního jednání. Po oznámení těchto porušení, budeme odstranit obsah okamžitě.

Ručení za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Proto můžeme pro tyto webové stránky a nepřijímá žádnou odpovědnost. Za obsah propojených stránek je vždy poskytovatel nebo provozovatel je odpovědný. Propojené stránky byly kontrolovány v době propojení na možné porušování zákona. Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení. Trvalé kontrola odkazovaných stránek je nesmyslné bez konkrétních důkazů o porušení. Po oznámení o porušení, budeme okamžitě odstranit tyto odkazy.

Copyright

Podle obsahu stránky a práce na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úpravy, distribuce nebo jakékoliv využití mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční účely. Pokud je obsah na tomto webu vytvořený provozovatelem, jsou respektovány autorská práva třetích stran. Zejména, jsou obsah třetích stran jako takové označeny. Pokud by jste si vědomi porušení autorských práv, žádáme o náznak. Po oznámení o porušení, budeme odstranit obsah okamžitě.

Ochrana osobních údajů

Die Nutzung unserer Webové stránky ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-mailové Adressen) erhoben werden, erfolgt zemře, soweit möglich, stets auf Freiwilliger základ. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht o Dritte weitergegeben.

Upozorňujeme na to, že přenos dat prostřednictvím Internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít mezery v zabezpečení. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran není možné.

Použití rámci potiskem povinnosti zveřejněné kontaktní údaje třetích stran pro zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů je tímto výslovně vyloučena. Na stránkách Provozovatelé si vyhrazují právo podat žalobu v případě nevyžádané reklamy, jako je spam e-maily.

Zásady ochrany osobních údajů pro použití Facebook-plugins (Like-Button)

Na našich webových stránkách jsou integrovány doplňky ze sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Líbí se mi“ na našem webu. Přehled pluginů na Facebooku najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Když navštívíte naši webovou stránku, vytvoří plug-in přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Výsledkem je, že Facebook obdrží informace, že jste navštívili naši stránku s vaší IP adresou. Pokud při přihlášení ke svému účtu na Facebooku kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich používání Facebookem. Více informací o tom najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na Facebooku na http://de-de.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Prohlášení o ochraně soukromí pro využití Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o činnosti webové stránky ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa poskytnutá Google Analytics v rámci Google Analytics nebude sloučena s dalšími údaji poskytovanými společností Google.

Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zabránit společnosti Google v shromažďování dat generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší adresy IP) a ve zpracování těchto dat společností Google stažením pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem a nainstalovat: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zdroj: eLaw24, Právník pro internetové právo Sören Siebert