Balkan, Grækenland, Italien – forårsrejser 2024 kan nu bookes!

Fortrolighedspolitik

1) Navn og adresse på den ansvarlige person

Den person, der er ansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning og andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne såvel som andre databeskyttelsesbestemmelser er:

Kontor og butik (samlinger & retur):
Toros udendørs
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Lystende
Tyskland
Tlf: 0176 70081719-
E-mail: info@toros-outdoors.de
Websted: www.toros-outdoors.de

2) Omfanget af behandlingen af ​​personoplysninger
I princippet behandler vi kun personlige oplysninger om vores brugere, for så vidt dette er nødvendigt for at levere et funktionelt websted og vores indhold og tjenester. Behandlingen af ​​personoplysninger om vores brugere finder kun sted regelmæssigt med brugerens samtykke. En undtagelse gælder i de tilfælde, hvor forudgående samtykke ikke kan opnås af faktiske årsager, og behandlingen af ​​data er tilladt ifølge loven. 

3) Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
For så vidt vi indhenter samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, tjener artikel 6, stk. 1, litra a), i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlag.
Ved behandling af personoplysninger, der kræves for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, tjener artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre foranstaltninger før kontrakt.
I det omfang behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, tjener artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR som retsgrundlag.
I tilfælde af at den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, fungerer artikel 6, stk. 1, litra d), GDPR som retsgrundlag.
Hvis behandling er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores firma eller en tredjepart, og hvis den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke opvejer den førstnævnte interesse, fungerer artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR som det juridiske grundlag for behandlingen. 

4) sletning af data og lagringstid
Den pågældende persons personlige data slettes eller blokeres, så snart formålet med opbevaring ikke længere gælder. Opbevaring kan også finde sted, hvis dette er foreskrevet af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-regler, love eller andre bestemmelser, som den ansvarlige er underlagt. Dataene bliver også blokeret eller slettet, hvis en lagringsperiode, der er foreskrevet i de nævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for yderligere lagring af dataene for at indgå eller opfylde en kontrakt.

Bereitstellung der Website og Erstellung von Logfiles

5) Beskrivelse og omfang af databehandling
Hver gang vores hjemmeside kaldes op, indsamler vores system automatisk data og information fra computersystemet på den opkaldende computer. 
Følgende data indsamles:
Oplysninger om browsertype og den anvendte version
Brugerens operativsystem
Brugerens internetudbyder
Brugerens IP-adresse
Dato og klokkeslæt for adgang
Hjemmesider, hvorfra brugerens system nåede vores websted 
Hjemmesider, som brugerens system har adgang til via vores hjemmeside

Die Daten werden ebenfalls in the Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

6) Retsgrundlag for databehandling 
Retsgrundlaget for midlertidig lagring af data og logfiler er artikel 6, stk. 1, litra f GDPR.

7) Formål med databehandling
Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at gøre det muligt for websitet at blive leveret til brugerens computer. For at gøre dette skal brugerens IP-adresse gemmes i løbet af sessionen. 

Opbevaring i logfiler finder sted for at sikre webstedets funktionalitet. Derudover bruger vi dataene til at optimere hjemmesiden og sikre sikkerheden af ​​vores informationsteknologisystemer. En evaluering af dataene til markedsføringsformål finder ikke sted i denne sammenhæng. 

Vores legitime interesse i databehandling i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR ligger også i disse formål.

8) Opbevaringens varighed
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at nå det formål, hvortil de blev indsamlet. I tilfælde af dataindsamling til levering af hjemmesiden er dette tilfældet, når den respektive session er afsluttet. 
Hvis dataene er gemt i logfiler, er dette tilfældet senest efter syv dage. Enhver yderligere opbevaring er mulig. I dette tilfælde slettes eller fremmedgøres brugernes IP-adresser, så de ikke længere kan tildeles den adgangsklient, der har adgang.

9) mulighed for indsigelse og fjernelse
Indsamling af data til levering af hjemmesiden og lagring af data i logfiler er afgørende for driften af ​​hjemmesiden. Der er følgelig ingen mulighed for indsigelse fra brugerens side. 

Verwendung von Cookies

Beskrivelse og omfang af databehandling
Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger åbner et websted, kan en cookie gemmes i brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk streng af tegn, der gør det muligt at identificere browseren tydeligt, når hjemmesiden kaldes op igen. 

Vi bruger cookies for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Nogle elementer på vores websted kræver, at den opkaldende browser også kan identificeres efter skift af sider. 

Vi bruger også cookies på vores websted, der muliggør en analyse af brugernes surfingadfærd. 
På denne måde kan følgende data overføres:
Indtastede søgeudtryk
Hyppighed af sidevisninger
Brug af webstedsfunktioner

b) Retsgrundlag for databehandling 
Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies er artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR.

c) Formål med databehandling
Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af ​​websteder for brugerne. Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Til dette er det nødvendigt, at browseren genkendes, selv efter sideskift.
Brugerdataene indsamlet af teknisk nødvendige cookies bruges ikke til at oprette brugerprofiler.
Analysecookies bruges til at forbedre kvaliteten af ​​vores websted og dets indhold. Analysecookies fortæller os, hvordan hjemmesiden bruges, og så vi løbende kan optimere vores tilbud.

Vores legitime interesse i behandlingen af ​​personoplysninger i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f GDPR, ligger i disse formål. 

e) Varighed af opbevaring, mulighed for indsigelse og fjernelse
Cookies gemmes på brugerens computer og overføres til vores websted derfra. Som bruger har du derfor fuld kontrol over brugen af ​​cookies. Du kan deaktivere eller begrænse transmission af cookies ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser. Cookies, der allerede er gemt, kan slettes når som helst. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det muligt, at ikke alle funktioner på hjemmesiden kan bruges i fuldt omfang.

Nyhedsbrev

Beskrivelse og omfang af databehandling
Du kan abonnere på et gratis nyhedsbrev på vores hjemmeside. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, overføres dataene fra inputmasken til os.

Derudover indsamles følgende data, når du tilmelder dig:
IP-adressen til den opkaldende computer
Dato og tidspunkt for registrering
Til behandling af data opnås dit samtykke under registreringsprocessen, og der henvises til denne databeskyttelseserklæring.

Hvis du køber varer eller tjenester på vores websted og indtaster din e-mail-adresse, kan vi bruge den til at sende dig et nyhedsbrev. I et sådant tilfælde sendes kun direkte reklame for vores egne lignende varer eller tjenester via nyhedsbrevet.

I forbindelse med databehandlingen til afsendelse af nyhedsbreve videregives dataene ikke til tredjemand. Dataene bruges kun til at sende nyhedsbrevet.

Retsgrundlag for databehandling

Det juridiske grundlag for behandling af data, efter at brugeren har tilmeldt sig nyhedsbrevet, er artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR, hvis brugeren har givet sit samtykke.

Det juridiske grundlag for afsendelse af nyhedsbrevet som følge af salg af varer eller tjenester er afsnit 7 (3) UWG.

Formål med databehandling
Samlingen af ​​brugerens e-mail-adresse bruges til at levere nyhedsbrevet. 

Indsamling af andre personlige data som en del af registreringsprocessen tjener til at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mail-adresse.

Varighed af opbevaring
Dataene vil blive slettet, så snart de ikke længere er påkrævet for at nå det formål, de blev samlet til. Brugerens e-mail-adresse gemmes derfor, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt. 

De andre personlige data, der indsamles under registreringsprocessen, slettes normalt efter en periode på syv dage.

Modstand og fjernelsesmulighed
Den pågældende bruger kan når som helst annullere abonnementet på nyhedsbrevet. Der er et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev til dette formål. 
Dette giver dig også mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til lagring af de personoplysninger, der er indsamlet under registreringsprocessen.

Kontaktformular og e-mail-kontakt

Beskrivelse og omfang af databehandling
En kontaktformular er tilgængelig på vores hjemmeside, der kan bruges til at kontakte os elektronisk. Hvis en bruger gør brug af denne mulighed, overføres de data, der er indtastet i inputmasken, til os og gemt. Til behandling af data opnås dit samtykke under afsendelsesprocessen, og der henvises til denne databeskyttelseserklæring.

Alternativt kan du kontakte os ved hjælp af den angivne e-mail-adresse. I dette tilfælde gemmes brugerens personlige data, der overføres med e-mailen. 

I denne sammenhæng videregives dataene ikke til tredjepart. Dataene bruges kun til at behandle samtalen.

Retsgrundlag for databehandling 
Hvis brugeren har givet sit samtykke, er det juridiske grundlag for behandling af data artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen af ​​de data, der overføres under afsendelse af en e-mail, er artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR. Hvis formålet med e-mail-kontakten er at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra b GDPR.

Formål med databehandling
Behandlingen af ​​de personlige data fra inputmasken tjener os kun til at behandle kontakten. Hvis du kontakter os via e-mail, er der også den nødvendige legitime interesse i at behandle dataene.
De andre personlige data, der behandles under afsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.

Varighed af opbevaring
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at nå det formål, hvortil de blev indsamlet. For de personlige data fra kontaktformularens inputmaske og dem, der blev sendt via e-mail, er dette tilfældet, når den respektive samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen afsluttes, når det ud fra omstændighederne kan udledes, at den pågældende sag er endelig afklaret. 

De yderligere personlige data, der indsamles under afsendelsesprocessen, slettes senest efter en periode på syv dage.

Modstand og fjernelsesmulighed
Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan han til enhver tid gøre indsigelse mod lagring af hans personlige data. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes.
I dette tilfælde slettes alle personlige data, der er gemt under kontakt med os.

Webanalyse af Google Analytics
Omfanget af behandlingen af ​​personoplysninger
Vi bruger softwareværktøjet Google Analytics på vores websted til at analysere vores brugeres surfingadfærd. Softwaren placerer en cookie på brugerens computer (se ovenfor for cookies). Hvis enkelte sider på vores websted kaldes op, gemmes følgende data:
To byte af IP-adressen til brugerens opkaldssystem
Det åbnede websted
Hjemmesiden, hvorfra brugeren kom til det åbnede websted (henvisning)
De undersider, der er adgang til fra det åbnede websted
Varigheden af ​​opholdet på hjemmesiden
Frekvensen, hvormed webstedet er åbnet
Softwaren kører udelukkende på serverne på vores websted. Brugerens personlige data gemmes kun der. Dataene videregives ikke til tredjeparter. 

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Det juridiske grundlag for behandling af brugernes personlige data er artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR.

Formål med databehandling
Behandlingen af ​​brugernes personlige data gør det muligt for os at analysere vores brugeres surfingadfærd. Ved at evaluere de opnåede data er vi i stand til at samle oplysninger om brugen af ​​de enkelte komponenter på vores websted. Dette hjælper os med løbende at forbedre vores websted og dets brugervenlighed. Vores legitime interesse i at behandle dataene i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR ligger i disse formål. Ved at anonymisere IP-adressen tages der tilstrækkeligt hensyn til brugernes interesser i at beskytte deres personlige data.

Varighed af opbevaring
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til vores optagelsesformål. 

Modstand og fjernelsesmulighed
Cookies gemmes på brugerens computer og overføres til vores websted derfra. Som bruger har du derfor fuld kontrol over brugen af ​​cookies. Du kan deaktivere eller begrænse transmission af cookies ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser. Cookies, der allerede er gemt, kan slettes når som helst. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det muligt, at ikke alle funktioner på hjemmesiden kan bruges i fuldt omfang.

Den berørte persons rettigheder
Følgende liste indeholder alle de registreredes rettigheder i henhold til GDPR. Rettigheder, der ikke er relevante for dit eget websted, behøver ikke at nævnes. I den henseende kan listen afkortes.
Hvis dine personoplysninger behandles, er du registreret i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den ansvarlige person:

Ret til information
Du kan anmode om en bekræftelse fra den ansvarlige person for, om personlige oplysninger, der vedrører dig, behandles af os. 
Hvis en sådan behandling har fundet sted, kan du anmode om følgende oplysninger fra den ansvarlige person:
(1) til hvilke formål personoplysningerne behandles
(2) de kategorier af personoplysninger, der behandles
(3) modtagerne eller kategorierne af modtagere, som de personlige data vedrørende dig er blevet videregivet til eller stadig videregives til;
(4) den planlagte varighed af lagring af dine personlige data eller, hvis specifikke oplysninger ikke er tilgængelige, kriterier til bestemmelse af varigheden af ​​lagring
(5) eksistensen af ​​en ret til at rette eller slette dine personlige data, en ret til at begrænse behandlingen af ​​den ansvarlige person eller en ret til at gøre indsigelse mod denne behandling; 
(6) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
(7) alle tilgængelige oplysninger om oprindelsen af ​​dataene, hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede
(8) Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og - i det mindste i disse tilfælde - meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af sådan behandling for den registrerede .
Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt dine personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne sammenhæng kan du anmode om at blive informeret om passende garantier i henhold til artikel 46 GDPR i forbindelse med transmissionen.

Ret til berigtigelse 
Du har ret til berigtigelse og / eller færdiggørelse over for den ansvarlige, hvis de behandlede personoplysninger, der vedrører dig, er forkerte eller ufuldstændige. Den ansvarlige skal foretage rettelsen med det samme.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger på følgende betingelser:
(1) hvis du bestrider nøjagtigheden af ​​de personoplysninger, der vedrører dig i en periode, der gør det muligt for den ansvarlige at kontrollere nøjagtigheden af ​​de personlige data;
(2) behandlingen er ulovlig, og du nægter at slette de personlige data og i stedet anmoder om, at brugen af ​​de personlige data begrænses;
(3) den ansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne med henblik på behandling, men du har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav, eller
(4) hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det endnu ikke er fastslået, om den ansvarlige persons legitime grunde opvejer dine grunde.
Hvis behandlingen af ​​dine personlige data er begrænset, må disse data - bortset fra opbevaring - kun bruges med dit samtykke eller til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav eller til at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af grunde af vigtig offentlig interesse behandlet af Unionen eller en medlemsstat.
Hvis behandlingsbegrænsningen er begrænset i henhold til ovenstående betingelser, vil du blive informeret af den ansvarlige person, inden begrænsningen ophæves.

Ret til annullering
Sletningsforpligtelse
Du kan anmode den ansvarlige om straks at slette de personoplysninger, der vedrører dig, og den ansvarlige er forpligtet til at slette disse oplysninger med det samme, hvis en af ​​følgende årsager gælder:
(1) De personlige data, der vedrører dig, er ikke længere nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
(2) Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen var baseret på i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og der er intet andet juridisk grundlag for behandlingen. 
(3) Du modsætter dig behandlingen i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller du modsætter dig behandlingen i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i databeskyttelsesforordningen. 
(4) De personoplysninger, der vedrører dig, er blevet behandlet ulovligt. 
(5) Sletning af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemslande, som den ansvarlige er underlagt. 
(6) De personoplysninger, der vedrører dig, blev indsamlet i forhold til de informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i GDPR.
Oplysninger til Dritte
Hvis den ansvarlige person har offentliggjort personoplysningerne om dig og er iht. I henhold til artikel 17, stk. 1 i GDPR, skal han træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, for at informere de ansvarlige for databehandling, der behandler de personoplysninger, at du er den registrerede. Personen har anmodet om, at du sletter alle links til disse personlige data eller kopier eller replikationer af disse personlige data. 
undtagelser
Retten til sletning findes ikke, hvis behandlingen er nødvendig
(1) at udøve retten til ytringsfrihed og information
(2) At opfylde en juridisk forpligtelse, der kræver behandling i henhold til lovgivningen i Unionen eller i de medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt, eller at udføre en opgave, der er i offentlighedens interesse eller i udøvelsen af ​​officiel myndighed, der er overført til den ansvarlige person er blevet;
(3) af hensyn til offentlig interesse inden for folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h og i, samt artikel 9, stk. 3 i GDPR;
Til arkiveringsformål af almen interesse, videnskabelig eller historisk forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 i GDPR, for så vidt den ret, der er nævnt under afsnit a), sandsynligvis vil gøre det umuligt at realisere målene for denne behandling eller alvorligt forringe det, eller
at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.
Ret til at blive informeret
Hvis du har hævdet retten til korrektion, sletning eller begrænsning af behandlingen over for den ansvarlige person, er den ansvarlige forpligtet til at informere alle modtagere, som de personlige oplysninger om dig er blevet videregivet til, om denne rettelse eller sletning af dataene eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller involverer en uforholdsmæssig stor indsats.
Du har ret til at blive informeret om disse modtagere af den ansvarlige person.
Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage de personlige oplysninger om dig, som du har givet til den ansvarlige, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig person uden hindring fra den ansvarlige person, til hvem de personlige oplysninger blev leveret, forudsat at
(1) behandlingen er baseret på samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), GDPR eller på en kontrakt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR og
(2) behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer.
Ved udøvelsen af ​​denne ret har du også ret til at få dine personlige oplysninger sendt direkte fra en ansvarlig person til en anden, for så vidt det er teknisk muligt. Dette må ikke forringe andre menneskers friheder og rettigheder.
Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af ​​en opgave, der er i offentlighedens interesse eller finder sted under udøvelse af officiel myndighed, der er overført til den ansvarlige.

ret til
Du har ret til af grunde, der opstår fra din særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger, der er baseret på artikel 6, stk. 1, lit. e eller f DSGVO finder sted for at gøre indsigelse dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. 
Den ansvarlige person behandler ikke længere de personoplysninger, der vedrører dig, medmindre han kan bevise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.
Hvis de personoplysninger, der vedrører dig, behandles for at drive direct mail, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​de personoplysninger, der vedrører dig med henblik på sådan reklame; dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med sådan direkte reklame.
Hvis du modsætter dig behandling til direkte markedsføringsformål, behandles de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere til disse formål.
I forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester - uanset direktiv 2002/58 / EF - har du mulighed for at udøve din ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer.

Ret til at tilbagekalde erklæringen om samtykke i henhold til databeskyttelsesloven
Du har ret til når som helst at trække din erklæring om samtykke tilbage i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af ​​den behandling, der udføres på baggrund af dit samtykke indtil tilbagekaldelsesstedet.

Automatiseret afgørelse i individuelle sager inklusive profilering
Du har ret til ikke at være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - inklusive profilering - som har juridiske virkninger for dig eller som i væsentlig grad påvirker dig på en lignende måde. Dette gælder ikke, hvis beslutningen 
(1) er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem dig og den ansvarlige person,
(2) er tilladt på baggrund af juridiske bestemmelser i Unionen eller de medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt, og disse juridiske bestemmelser indeholder passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder såvel som dine legitime interesser eller
(3) finder sted med dit udtrykkelige samtykke.
Disse beslutninger er dog muligvis ikke baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, lit. a eller g GDPR finder anvendelse, og der er truffet passende foranstaltninger for at beskytte dine rettigheder og friheder og dine legitime interesser.
Med hensyn til de tilfælde, der er nævnt i (1) og (3), skal den ansvarlige person træffe passende foranstaltninger for at beskytte rettighederne og frihederne såvel som dine legitime interesser, herunder i det mindste retten til at få en persons indgriben fra den ansvarlige persons side til at udtrykke deres eget synspunkt og hørt om at bestride beslutningen.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed
Uden at det berører ethvert andet administrativt eller retligt middel, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du bor, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af ​​dine personoplysninger er imod overtræder GDPR. 
Tilsynsmyndigheden, som klagen blev sendt til, informerer klageren om status og resultaterne af klagen, herunder muligheden for et retsmiddel i henhold til artikel 78 i GDPR.

Angaben gemäß § 5 TMG:
 

Hovedkvarter:
Toros udendørs | Christoph Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Lystende

Fastnet: 089 89085453
E-mail: scheuer@toros-outdoors.de
Moms ID: DE815491310

info@toros-outdoors.de

Ansvar for indhold

Indholdet af disse sider blev skabt med stor omhu. For nøjagtighed, fuldstændighed eller aktualitet af indholdet, kan vi ikke tage noget ansvar. Som en tjenesteudbyder, vi er ansvarlige i henhold til § 7 Abs.1 TMG for eget indhold på disse sider under den almindelige lovgivning. Ifølge § § 8 10 TMG vi som udbydere ikke er forpligtet til at overvåge transmitteres eller oplagres oplysninger eller til at undersøge forhold, der indikerer ulovlig aktivitet. Forpligtelse til at fjerne eller blokere for anvendelse af oplysninger i henhold til de generelle lovgivning forblive upåvirket. En forpligtelse er kun muligt fra datoen for viden om en konkret overtrædelse. Efter anmeldelse af sådanne krænkelser, vil vi fjerne indholdet med det samme.

Ansvar for links

Vores hjemmeside indeholder links til eksterne websteder, som vi ikke har kontrol. Derfor kan vi for disse hjemmesider og påtager sig intet ansvar. For indholdet af linkede sider er altid den udbyder eller operatør er ansvarlig for. De linkede hjemmesider blev kontrolleret på tidspunktet for sammenkobling for eventuelle overtrædelser af loven. Ulovligt indhold var ikke på det tidspunkt, der forbinder. En permanent kontrol af de linkede sider er urimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse. Efter anmeldelse af overtrædelser, vil vi straks at fjerne disse links.

Copyright

De ved sidens indhold og arbejder på disse sider er omfattet af tysk ophavsret. Gengivelse, tilpasning, distribution eller enhver form for udnyttelse uden for rammerne af ophavsret kræver skriftligt samtykke fra forfatteren eller creator. Downloads og kopier af disse sider er kun tilladt til privat, ikke-kommercielt brug. For så vidt som indholdet på denne hjemmeside er oprettet af operatøren, er ophavsret tredjeparter respekteres. Især er indholdet af tredjeparter markeret som sådan. Skulle du blive bevidst om krænkelse af ophavsretten, beder vi om et tip. Efter anmeldelse af overtrædelser, vil vi fjerne indholdet med det samme.

Fortrolighed

Brugen af ​​vores hjemmeside er normalt muligt uden at give personlige oplysninger. Så vidt på vores sider persondata (f.eks navn, adresse eller e-mail-adresser) indsamles, dette er så vidt muligt på frivillig basis. Disse data er ikke uden dit udtrykkelige samtykke til tredjeparter.

Vi gør opmærksom på, at data transmission via internettet (f.eks når den kommunikerer via e-mail) kan have sikkerhedsmæssige huller. En fuldstændig beskyttelse af data mod uautoriseret adgang af tredjemand er umuligt.

Brugen af ​​udgivet under forlagets forpligtelse af tredjemand til at sende uopfordrede reklamer og informationsmateriale herved udtrykkeligt forbudt. Operatørerne af disse sider udtrykkeligt juridiske skridt i tilfælde af uanmodet salgsfremmende oplysninger, såsom spam e-mails.

Beskyttelse af personlige oplysninger for brug af Facebook plugins (som knap)

Plugins fra det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA er integreret på vores hjemmeside. Du kan genkende Facebook-plugins ved hjælp af Facebook-logoet eller "Like" -knappen på vores hjemmeside. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Når du besøger vores hjemmeside, opretter plug-in'en en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Som et resultat modtager Facebook de oplysninger, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook "Synes godt om" -knappen, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores sider til din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at tildele dit besøg til vores websted til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de transmitterede data eller deres anvendelse af Facebook. Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebook-databeskyttelseserklæringen på http://de-de.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook Den Besuch unserer Seiten ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Databeskyttelseserklæring for brug af Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, der er gemt på din computer, og som tillader en analyse af brugen af ​​hjemmesiden af ​​dig. Oplysningerne, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der. Hvis IP-anonymisering imidlertid er aktiveret på dette websted, afkortes din IP-adresse på forhånd af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Nur i Ausnahmefällen wird die Volle IP-Adresse en einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese oplysning benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Rapporter über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Du kan forhindre lagring af cookies ved en tilsvarende indstilling af din browsersoftware; dog påpeger vi, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted fuldt ud. Derudover kan du forhindre, at Google indsamler de data, der genereres af cookien, og er relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) og behandlingen af ​​disse data af Google ved at downloade browser-plug-in, der er tilgængeligt under følgende link og installer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kilde: eRecht24, Advokat for internetret Sören Siebert