Balkan, Grækenland, Italien – forårsrejser 2024 kan nu bookes!

Annullering

Tilbagetrækning

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at give nogen grund. Annulleringsperioden er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart navngivet af dig, som ikke er transportøren, har eller har taget varerne i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du

Kontor og butik (samlinger & retur):
Toros udendørs
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Lystende
Tyskland
Tlf: 0176 70081719-
E-mail: info@toros-outdoors.de
Websted: www.toros-outdoors.de

ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt via post eller e-mail) om din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt. Vi beder dig om at bruge nedenstående eksempler på annulleringsformular, som dog ikke er obligatorisk.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du opsiger denne kontrakt, har vi givet dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstraomkostninger, der er resultatet af at vælge en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os
have), der skal tilbagebetales straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog underretning om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte til den oprindelige transaktion
medmindre andet var udtrykkeligt aftalt med dig; I intet tilfælde vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at varerne er ankommet.

Du bærer de umiddelbare omkostninger ved returnering af varerne.

Model tilbagetrækning

Hvis du vil annullere kontrakten, bedes du skrive os følgende punkter og sende den tilbage, via e-mail eller på papir. Al pakkepost skal sendes til denne adresse !!!

  • til:

Kontor og butik (samlinger & retur):
Toros udendørs
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Lystende
Tyskland

E-mail: info@toros-outdoors.de

  • Jeg / vi tilbagekalder hermed () det af mig / os () indgået kontrakt om køb af følgende varer () / levering af følgende service ()
  • Bestilt den () / modtaget kl.)
  • Navn på forbrugeren
  • Adresse til forbrugeren
  • Underskrift af forbruger (er) (kun når meddelt på papir)
  • dato

(*) Unzutreffendes streichen.

(Baseret på: https://www.wettbewerbszentrale.de/media/getlivedoc.aspx?id=33629)