Βαλκάνια, Ελλάδα, Ιταλία – Μπορείτε τώρα να κάνετε κράτηση για ανοιξιάτικα ταξίδια 2024!

ακύρωση

απόσυρση

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο. Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που ονομάζεται από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε ή έχει καταλάβει τα αγαθά. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει

Γραφείο και κατάστημα (συλλογές & επιστροφές):
Toros σε εξωτερικούς χώρους
Christopher Scheuermann
Οδός Kaltenbrunner 9
85653 Aying
Γερμανία
Τηλ .: 0176-70081719
Email: info@toros-outdoors.de
Ιστοσελίδα: www.toros-outdoors.de

με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικά με την απόφασή σας να αποχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση. Σας ζητάμε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω έντυπο ακύρωσης δείγματος, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό.
Να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης.

Αποτελέσματα της υπαναχώρησης

Εάν αποχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση, θα σας δώσουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή διαφορετικού τύπου παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρουμε από εμάς
πρέπει), να επιστραφεί αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Για αυτήν την αποπληρωμή, χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή
εκτός αν κάτι άλλο συμφωνήθηκε ρητά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε τυχόν χρεώσεις για αυτήν την αποπληρωμή.

Μπορούμε να αρνηθούμε την αποπληρωμή έως ότου παραλάβουμε τα αγαθά ή μέχρι να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι τα αγαθά έχουν φτάσει.

Απομακρύνετε την απουσία του χώρου από τον εκδοτικό οίκο.

Απόσυρση μοντέλου

Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, γράψτε μας τα ακόλουθα σημεία και στείλτε την πίσω, μέσω email ή σε χαρτί. Όλες οι ταχυδρομικές αποστολές δεμάτων πρέπει να σταλούν σε αυτήν τη διεύθυνση !!!

  • για:

Γραφείο και κατάστημα (συλλογές & επιστροφές):
Toros σε εξωτερικούς χώρους
Christopher Scheuermann
Οδός Kaltenbrunner 9
85653 Aying
Γερμανία

Email: info@toros-outdoors.de

  • Με την παρούσα ανακαλούμε () από εμένα / εμάς () συνάψει σύμβαση για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (/ την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας ()
  • Παραγγελία στις () / ελήφθη στις ()
  • Όνομα του καταναλωτή (-ων)
  • Διεύθυνση του καταναλωτή (-ων)
  • Υπογραφή του (των) καταναλωτή (-ών) (μόνο όταν κοινοποιείται σε χαρτί)
  • ημερομηνία

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

(Με βάση: https://www.wettbewerbszentrale.de/media/getlivedoc.aspx?id=33629)