Balkan, Kreikka, Italia – kevätmatkat 2024 nyt varattavissa!

Ehdot (GTC)

Yleiset ehdot

Toros Ulkona - Kanoottileirit ja kurssit

1. Varaus ja sopimuksen tekeminen

1.1. Varaus (rekisteröinti), kurssin tai leirin osallistuja Toros Outdoors tarjoaa sitovan sopimuksen tekemisen. Tämä tarjous perustuu tarjouspyyntöön ja Toros Outdoorsin lisätietoihin kyseisestä kurssista tai leiristä, sikäli kuin nämä ovat kurssin tai leirin osanottajan käytettävissä.

1.2. Kurssin tai leirin osallistuja tekee varauksen varauslomakkeella, 

Sähköposti tai suullinen.

1.3. Kurssin tai leirin osanottaja on vastuussa kaikista muiden matkustajien, joille hän tekee varauksen, sopimusvelvoitteista kuin omasta.

1.4. Sopimus tehdään, kun vastaanottoilmoitus / varausvahvistus on saatu Toros Outdoorsilta. Se ei vaadi erityistä muotoa. 

Bezahlung

2.1. Varauksen yhteydessä vahvistetut hinnat ja palvelut ovat voimassa. Maksu suoritetaan laskulla kurssin tai leirin osanottajan pankkitilille, jonka Toros Outdoors määrittelee.

2.2. Saatuaan kirjallisen vahvistuksen, takuumaksu on joka tapauksessa 20% hinnasta, mutta vähintään 50 € per henkilö.

2.3. (Jäljellä oleva) maksu on suoritettava 60 päivää ennen tapahtuman alkua ilman erillistä pyyntöä.

2.4. Jos käsirahaa tai loppumaksua ei saada ajoissa 7 päivän kuluessa varausvahvistuksen / laskun päivämäärästä tai jos pankki kieltäytyy maksamasta erääntynyttä maksua ja jos maksua ei suoriteta pyydettäessä tätä, Toros Outdoors on oikeus peruuttaa sopimus. Tässä tapauksessa veloitetaan osan 3 peruutuskustannukset (peruutusmaksut).

2.5. Ilmoittautuminen 60 päivää tai enemmän ennen tapahtuman alkua hyväksytään vain sillä ehdolla, että koko hinta maksetaan heti vahvistuksen saatuaan. Vastaava erääntyvä summa on maksettava 7 päivän kuluessa varausvahvistuksen / laskun päivämäärästä.

2.6. Jos pankki kieltäytyy maksamasta maksua, a

Käsittelymaksu 20 € / varaus veloitetaan. Kurssi tai leirin osanottaja pidättää oikeuden todistaa, ettei vahinkoja ole tapahtunut tai huomattavasti vähemmän.

3. Nosto ennen aloitus- / peruutuskustannuksia

3.1. Kurssin tai leirin osallistuja voi vetäytyä palvelusta milloin tahansa ennen lähtöä. Peruutus on ilmoitettava Toros Outdoorsille annettuun osoitteeseen.

3.2. Jos kurssin tai leirin osallistuja vetäytyy ennen lähtöä tai jos hän ei aloita palvelua, Toros Outdoors menettää oikeuden hintaan. Sen sijaan, jos Toros Outdoors ei ole vastuussa peruuttamisesta tai ylivoimaisen esteen sattuessa, Toros Outdoors voi vaatia asianmukaista korvausta peruuttamiseen liittyvistä järjestelyistä ja sen kustannuksista hinnasta riippuen.

3.3. Toros Outdoors on porrastanut tämän korvausvaatimuksen eli alla

Kun otetaan huomioon peruuttamisajan läheisyys sopimaan sopimukseen, aloita prosenttiosuus suhteessa hintaan ja ottaa huomioon yleensä säästetyt kulut ja yleensä mahdolliset muut palvelujen käyttötavat korvausta laskettaessa. Korvaus lasketaan seuraavasti saatuaan ilmoituksen peruuttamisesta kurssin tai leirin osanottajalta:

60 päivää ennen lähtöä 20%, vähintään 50 €

59. – 30. päivä ennen lähtöä 50%

29. päivästä saapumispäivään, jos asiakas ei saavu paikalle ja peruutus alkamisen jälkeen 100%

Toros Outdoors pidättää oikeuden pyytää suurempaa, erityistä korvausta poikkeamalla luetelluista kiinteistä hinnoista, jos Toros Outdoors pystyy osoittamaan, että kulut olivat huomattavasti korkeammat kuin sovellettava kiinteä korko. Tässä tapauksessa Toros Outdoors on velvollinen määrittelemään ja perustelemaan vaadittu korvaus ottaen huomioon säästetyt kulut ja palvelujen muu käyttö.

Toros Outdoors suosittelee matkan peruuttamisvakuutuksen ostamista.

4. Vetäytyminen Toros Outdoorista

4.1 Määritetyn tavoitteen saavuttamatta jättäminen Osallistujien vähimmäismäärä mikä riippuu siitä

On palvelutuote, Toros Outdoorsilla on oikeus viimeistään 28 päivää ennen sopimuksen alkamista

peruuttaa, jos palvelutarjouksessa ilmoitetaan osallistujien vähimmäismäärä esitteen ja vastaavan palvelun varausvahvistuksen mukaan.

4.2. Jos Toros Outdoors vetäytyy, kurssilla tai leirillä on oikeus pyytää osallistumista toiseen vähintään samanarvoiseen palveluun, jos Toros Outdoors pystyy tarjoamaan tällaisen palvelun tarjouksestaan ​​ilman lisäkustannuksia kurssin tai leirin osanottajalle . Kurssin tai leirin osanottajan on puolustettava tätä oikeutta heti Toros Outdoors -ilmoituksen jälkeen. Jos kurssin tai leirin osallistuja ei käytä oikeuttaan osallistua vastaavaan palveluun, hän saa hinnan takaisin heti.

4.3. Toros Outdoors voi irtisanoa sopimuksen tai irtisanoa sopimuksen ilman erillistä ilmoitusta, jos kurssin tai leirin osallistuja häiritsee jatkuvasti palvelun suorittamista varoituksesta huolimatta tai jos hän käyttäytyy sopimuksen vastaisesti siinä määrin, että sopimus puretaan välittömästi, on perusteltua. Jos Toros Outdoors peruuttaa, se pidättää oikeuden hintaan; ottaen huomioon säästettyjen kulujen arvo sekä edut, jotka Toros Outdoors saa käyttämättömien palvelujen uudesta käytöstä.

5. Sopimuksen purkaminen poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

5.1. Jos palvelu on vaarassa tai heikentynyt sopimuksen tekemisen jälkeen ylivoimaisen esteen seurauksena, molemmat sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimuksen. Jos peruutat varauksen ennen kurssin alkua, kurssille tai leirin osanottajalle palautetaan maksettu hinta. Lisäoikeuksia ei ole. Toros Outdoors voi periä maksun jo tarjotuista palveluista.

5.2. Jos edellä mainitut olosuhteet ilmenevät alkamisen jälkeen, molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen. Tässä tapauksessa Toros Outdoorsilla on oikeus korvaukseen suoritetuista palveluista tai suoritettavista palveluista.

6. Kirjaaminen

Kurssin tai leirin alkuun asti osallistujat voivat vaatia, että sopiva kolmas osapuoli täyttää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa. Viesti Toros Outdoorsille vaaditaan. Tämä voi vastustaa kolmannen osapuolen saapumista rekisteröidyn kurssin tai leirin osanottajan tilalle, jos kolmas osapuoli ei täytä erityisvaatimuksia tai jos hänen osallistumisensa on lain tai muiden viranomaisten määräysten vastaista. Jos kolmas osapuoli vaihtaa ilmoittautuneen kurssin tai leirin osanottajan tilalle, Toros Outdoorsilla on oikeus periä kiinteä 20 euron korvauskustannus korvaushenkilön osallistumisesta. Kurssilla tai leirillä on vapaus esittää todisteita siitä, ettei kolmannelle osapuolelle ole aiheutunut kustannuksia tai että kustannukset ovat huomattavasti pienemmät. Hintaan ja

Kurssin tai leirin osallistuja ja varajäsen vastaavat yhteisvastuullisesti korvaavan henkilön maahantulosta aiheutuvista kustannuksista.

Edellytykset

Varauksen yhteydessä kurssi tai leirin osallistuja vahvistaa, että he voivat käyttää kiertuetta kyseiseen kiertueeseen

vaadittu fyysinen ja henkinen kunto. Sama koskee myös muita urheiluteknisiä vaatimuksia, jotka löytyvät kurssin tai leirin ilmoituksesta. Kurssin tai leirin osallistuja ilmoittaa varauksellaan voivansa uida sekä rauhallisessa että liikkuvassa vedessä. Yleensä vesiurheilun harjoittaminen luonteeltaan urheiluna liittyy fyysisen loukkaantumisen riskiin. Kurssin tai leirin osanottaja tunnistaa tämän ja tekee tarvittavan vaaran välttämiseksi. Mukana olevien kajakkiopettajien ja -oppaiden ohjeita on noudatettava. Jos kurssin tai leirin osanottaja ei havaittavasti täytä vaatimuksia tai vaarantaa itseään ja muita osallistujia, Toros Outdoorsilla on oikeus milloin tahansa sulkea heidät kokonaan tai osittain tapahtumasta. Tässä tapauksessa ei ole oikeutta hinnan palautukseen. Osallistujana sinun on otettava riittävä vakuutus.

Vastuunrajoituksen rajoitus

8.1. Toros Outdoorsin sopimusvastuu vahingoista, jotka eivät johdu hengen, raajan tai terveyden loukkaantumisesta, on rajoitettu kolminkertaiseen hintaan.

a) jos vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti eikä törkeästä huolimattomuudesta, tai

b) siltä osin kuin Toros Outdoors on vastuussa kentän tai leirin osanottajan vahingoista, jotka aiheutuvat yksinomaan palveluntarjoajan syystä.

8.2. Toros Outdoorsin vahingonkorvausvastuu omaisuusvahingoista ja taloudellisista vahingoista, jotka eivät perustu tahalliseen tai törkeään huolimattomuuteen, rajoitetaan kolminkertaiseen hintaan. Tämä enimmäisvastuu koskee kutakin kurssin tai leirin osanottajaa ja palvelua.

8.3. Toros Outdoors ei ole vastuussa palveluntarjoajista henkilövahingoista tai omaisuusvahingoista

Yhteys palveluihin, jotka välitetään vain ulkoisina palveluina (esim.

Kuljetuspalvelut lähtöpaikkaan ja määränpäähän ja määränpäähän), jos nämä palvelut on nimenomaisesti yksilöity ulkoisiksi palveluiksi ilmoituksessa ja vahvistuksessa niin selvästi, että niitä ei voida tunnistaa osana kurssin tai leirin osanottajaa.

8.4. Kurssin tai leirin osallistuja on vastuussa Torosille lainatuista varusteista

Ulkona kaikki vahingot, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä, huolimattomasta käytöstä.

8.5. Kurssin tai leirin osallistuja on vastuussa melontakursseista ja koskenleireistä. Toros Outdoors -vastuu rajoittuu törkeään huolimattomuuteen ja tahalliseen väärinkäytökseen. Ajovirheiden aiheuttamat vammat ja fyysiset vahingot ovat luontainen osa nyrkkeilyurheilua. Äärimmäisissä tapauksissa väärinkäytöksillä valkoinen vesiurheilussa voi olla kohtalokkaita seurauksia. Toros Outdoors ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistujan väärinkäytöksistä. Tiettyä jäännösriskiä ei voida täysin sulkea pois edes Toros Outdoorsin huolellisella tuella. On suositeltavaa ottaa tapaturmavakuutus ja pelastusvakuutus. Suosittelemme myös kansainvälisen sairausvakuutuksen ottamista mukaan lukien kotiuttaminen hätätilanteessa.

9. Vaatimusten poissulkeminen ja vanhentuminen

9.1. Asiakkaan on vedottava palvelun sopimukseen perustumattomasta tarjoamisesta johtuviin vaatimuksiin kuukauden kuluessa sopimuksen määräämästä palvelun päättymispäivästä. BGB: n 651 c – f §: n mukaiset (tarvittaessa palvelun osalta) väitteet, jotka johtuvat hengen, ruumiin tai terveyden loukkaantumisesta ja jotka perustuvat Toros Outdoorsin tai Toros Outdoorsin tai sen laillisen edustajan tai sijaisen edustajan tahalliseen tai huolimattomaan velvollisuuden rikkomiseen. Toros Outdoors, vanhentunut kahdessa vuodessa. Tämä koskee myös korvausvaatimuksia muista vahingoista, jotka johtuvat Toros Outdoorsin tai Toros Outdoorsin laillisen edustajan tai varajäsenen tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtamasta velvollisuuksien rikkomisesta.

9.2. Kaikki muut kurssin tai leirin osanottajan BGB: n §iden 651c - 651f mukaiset vaatimukset (jos kyseessä on palvelu) vanhenevat vuoden kuluttua.

9.3. Väite voidaan tehdä vain määräajassa Toros Outdoorsia vastaan ​​annetussa osoitteessa. Määräajan jälkeen kurssin tai leirin osallistuja voi vedota vaatimuksiin vain, jos häntä estettiin noudattamaan määräaikaa omasta syystään. Vanhentuminen alkaa päivästä, jona palvelun pitäisi päättyä sopimuksen mukaisesti. Jos kurssin tai leirin osanottajan ja Toros Outdoorsin välillä on vireillä neuvottelut vaatimuksesta tai olosuhteista, jotka vaatimuksen johtavat, vanhentuminen keskeytetään, kunnes kurssin tai leirin osallistuja tai Toros Outdoors kieltäytyy jatkamasta neuvotteluja.

Vanhentumisaika alkaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua keskeyttämisen päättymisestä.

Passi-, viisumi- ja terveyssäännökset

10.1. Kurssin tai leirin osallistuja on vastuussa tarvittavien matkustusasiakirjojen, tarvittavien rokotusten hankkimisesta ja kuljettamisesta sekä tulli- ja valuuttasääntöjen noudattamisesta. Näiden sääntöjen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat haitat ovat hänen kustannuksellaan.

10.2. Toros Outdoors ei ole vastuussa tarvittavien viisumien oikea-aikaisesta myöntämisestä ja saamisesta, jos asiakas on tilannut hänet hankinnassa, ellei Toros Outdoors ole rikkonut syyllisesti omia velvoitteitaan.

Lain valinta

11.1. Saksan lakia sovelletaan yksinomaan asiakkaan ja Toros Outdoorsin väliseen sopimussuhteeseen. Tämä koskee myös koko oikeussuhdetta.

11.2. Siltä osin kuin asiakkaan toimet ulkomailla sijaitsevaa Toros Outdoorsia vastaan ​​eivät periaatteessa kuulu Saksan lain vastuuseen, Saksan lakia sovelletaan yksinomaan oikeusvaikutuksiin, erityisesti asiakkaan saatavien tyyppiin, laajuuteen ja määrään.

12. Tuomioistuimen paikka

12.1. Kurssi tai leiri osallistuja voi haastaa Toros Outdoors vain sen päämajassa.

12.2. Kurssin tai leirin osanottajan asuinpaikka on ratkaiseva Toros Outdoorsin kenttä- tai leirin osallistujaa vastaan ​​nostamien toimien kannalta. Oikeudenkäynnit kurssi- tai leirin osanottajilta tai sopimuksen sopimuskumppaneilta, jotka ovat kauppiaita, julkisen tai yksityisen oikeuden mukaisia ​​oikeushenkilöitä tai henkilöitä, joiden kotipaikka tai asuinpaikka on ulkomailla tai joiden kotipaikka tai asuinpaikka on kanteen nostamisajankohtana, ei tunneta Toros Outdoorsin sääntömääräinen kotipaikka sovitaan tuomiopaikaksi.

12.3. Edellä mainittuja säännöksiä ei sovelleta

a) jos ja siltä osin kuin on olemassa kansainvälisiä määräyksiä, jotka eivät ole sopimusvelvollisia

Kurssin tai leirin osallistujan ja Toros Outdoorsin väliseen sopimukseen sovellettavat sopimukset johtavat johonkin muuhun kurssin tai leirin osallistujan hyväksi tai

b) sopimukseen sovellettavat, ei-pakolliset säännökset, jos ja siltä osin kuin sopimusta sovelletaan

EU: n jäsenvaltio, johon kurssi tai leiriin osallistuja kuuluu, kurssille tai

Leirin osallistujat ovat halvempia kuin vastaavat Saksan säädökset.

13. Riitojen ratkaisu / ODR-asetus / ADR-direktiivi

Euroopan komissio tarjoaa alustan tuomioistuinten ulkopuoliselle riitojenratkaisulle verkossa (OS-alusta), saatavana osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.

14. Jaettavuuslauseke

Jos yllä olevien asetusten yksittäisten lausekkeiden pitäisi olla kokonaan tai osittain tehottomia, muiden säännösten tehokkuus ei muutu. Tehoton asetus korvataan asetuksella, joka on lähinnä tehottoman asetuksen merkitystä ja tarkoitusta oikeudellisesti tehokkaalla tavalla. Sama koskee mahdollisia sääntelyaukkoja.