Balkán, Görögország, Olaszország – 2024 tavaszi utazásai már foglalhatók!

Általános szerződési feltételek

Szolgáltatási feltételek

Toros Outdoors - Kenu táborok és tanfolyamok

1. Foglalás és szerződéskötés

1.1. A tanfolyam vagy tábor résztvevője a foglalással (regisztrációval) kötelező érvényű ajánlatot tesz a Toros Outdoors felé a szerződés megkötésére. Ez az ajánlat a Toros Outdoors hirdetésén és az adott tanfolyamra vagy táborra vonatkozó kiegészítő információkon alapul, amennyiben ezek a tanfolyam vagy tábor résztvevője rendelkezésére állnak.

1.2. A tanfolyam vagy tábor résztvevője a foglalási űrlapon keresztül történik, 

e-mailben vagy szóban.

1.3. A tanfolyam vagy a tábor résztvevője a foglalást végző útitársak szerződéses kötelezettségeiért ugyanúgy felelős, mint a sajátért.

1.4. A szerződés a Toros Outdoors elfogadó nyilatkozatának/foglalási visszaigazolásának kézhezvételével jön létre. Nem igényel konkrét formát. 

Bezahlung

2.1. A foglaláskor visszaigazolt árak és szolgáltatások érvényesek. A tanfolyam vagy tábor résztvevője a Toros Outdoors által megjelölt bankszámlára számlával fizet.

2.2. Az írásos visszaigazolás kézhezvételekor minden esetben az ár 20%-a kaució, de legalább 50 €/fő.

2.3. A (fennmaradó) befizetést a kezdés előtt 60 nappal kell teljesíteni további kérés nélkül.

2.4. Ha az előleg vagy a végtörlesztés a foglalási visszaigazolás/számla keltétől számított 7 napon belül nem érkezik meg, vagy ha egy bank megtagadja az esedékes fizetés kiegyenlítését, és határidőre történő felszólítás után sem történik fizetés, a Toros Outdoors jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a 3. pont szerinti elállási költség (lemondási díj) kerül felszámításra.

2.5. A rajt előtt 60 nappal történő regisztrációt csak azzal a feltétellel fogadjuk el, hogy a teljes ár a visszaigazolás kézhezvételét követően azonnal esedékes. Az esedékes összeget a foglalási visszaigazolás/számla keltétől számított 7 napon belül kell befizetni.

2.6. Ha egy bank megtagadja a fizetés kiegyenlítését, a

Foglalásonként 20 € kezelési díj kerül felszámításra. A tanfolyam vagy a tábor résztvevője fenntartja a jogot annak bizonyítására, hogy nem vagy lényegesen kisebb kár keletkezett.

3. Kezdés előtti elállás/lemondási költségek

3.1. A tanfolyam vagy tábor résztvevője a kezdés előtt bármikor kiléphet a szolgáltatásból. Az elállást be kell jelenteni a Toros Outdoorsnak a megadott címen.

3.2. Amennyiben a tanfolyam vagy tábor résztvevője a rajt előtt visszalép, vagy nem veszi át a szolgáltatást, a Toros Outdoors az árhoz való jogát elveszti. Ehelyett, ha a Toros Outdoors nem felelős a lemondásért, vagy ha vis maior eset áll fenn, a Toros Outdoors ésszerű kompenzációt követelhet a lemondásig megtett óvintézkedésekért és költségeiért az adott ártól függően.

3.3. A Toros Outdoors ezt a kártérítési igényt az idő múlásával, azaz alábbra osztotta

Az elállás időpontjának a szerződésben vállalt kezdéshez való közelségét az ár százalékában figyelembe véve és az általában megtakarított kiadásokat és általában a szolgáltatások esetleges egyéb igénybevételét is figyelembe veszik a kártérítés kiszámításakor. A költségtérítés a tanfolyami vagy tábori résztvevőtől való kilépésről szóló nyilatkozat kézhezvételét követően az alábbiak szerint kerül kiszámításra:

indulás előtt 60 nappal 20%, legalább 50 €

kezdés előtti 59. naptól 30. napig 50%

29. naptól az érkezés napjáig, meg nem jelenés és kezdés utáni lemondás esetén 100%

A Toros Outdoors fenntartja magának a jogot, hogy a felsorolt ​​átalánydíjaktól eltérően magasabb, konkrét kártérítést követeljen, amennyiben a Toros Outdoors bizonyítani tudja, hogy a vonatkozó átalánydíjnál lényegesen magasabb költségek merültek fel. Ebben az esetben a Toros Outdoors az igényelt kártérítést külön számszerűsíteni és dokumentálni köteles, figyelembe véve a megtakarított kiadásokat és a szolgáltatások bármely egyéb igénybevételét.

A Toros Outdoors utazáslemondási biztosítás megkötését javasolja.

4. Toros Outdoors visszavonása

4.1 A készlet elérésének elmulasztása minimális résztvevők száma, az attól függő

teljesítménytermék, a Toros Outdoors a szerződés kezdete előtt 28 nappal jogosult

visszalépni, ha a szolgáltatás leírásában a minimális résztvevőlétszám szerepel a megfelelő szolgáltatás tájékoztatójában és foglalási visszaigazolásában.

4.2. A Toros Outdoors elállása esetén a tanfolyam vagy a tábor résztvevője jogosult más, legalább azonos értékű szolgáltatásban való részvételt kérni, ha a Toros Outdoors ilyen szolgáltatást kínálatából többletköltség nélkül tud nyújtani a tanfolyam vagy tábor résztvevőjének. . A tanfolyam vagy tábor résztvevőjének ezt a jogát a Toros Outdoors ellen azonnal érvényesítenie kell, miután a Toros Outdoors kijelentette a visszalépését. Amennyiben a tanfolyam vagy tábor résztvevője nem él ezzel egyenértékű szolgáltatásban való részvételi jogával, a kifizetett árat azonnal visszatérítjük.

4.3. A Toros Outdoors felmondási idő betartása nélkül elállhat a szerződéstől vagy felmondhatja a szerződést, ha a tanfolyam vagy tábor résztvevője a szolgáltatás teljesítését figyelmeztetés ellenére folyamatosan megzavarja, vagy olyan mértékben szerződésszegő magatartást tanúsít, hogy a tanfolyam azonnali felmondását a szerződés indokolt. Ha a Toros Outdoors lemond, fenntartja a jogot a nyereményre; figyelembe véve a megtakarított kiadások értékét, valamint azokat az előnyöket, amelyeket a Toros Outdoors a fel nem használt szolgáltatások egyéb felhasználásából szerez.

5. Rendkívüli körülmények miatti szerződés felmondása

5.1. Amennyiben a szolgáltatás a szerződéskötést követően vis maior következtében veszélybe kerül, vagy akadályozott, a szerződést mindkét szerződő fél felmondhatja. A kezdés előtti lemondás esetén a tanfolyam vagy tábor résztvevője a kifizetett árat visszatéríti. További követelés nem létezik. A Toros Outdoors díjat számíthat fel a már nyújtott szolgáltatásokért.

5.2. Ha az említett körülmények az indulást követően merülnek fel, a szerződést bármelyik fél felmondhatja. Ebben az esetben a Toros Outdoorsnak joga van kártérítésre a nyújtott vagy még teljesítendő szolgáltatásokért.

6. Újrafoglalások

A tanfolyam, tábor kezdetéig a résztvevő követelheti, hogy a szerződésben vállalt jogait és kötelezettségeit megfelelő harmadik személytől vegye át. Ehhez a Toros Outdoors értesítése szükséges. Utóbbi kifogásolhatja a regisztrált tanfolyami, tábori résztvevő helyett a harmadik személy belépését, ha a harmadik személy nem felel meg a speciális követelményeknek, vagy részvétele jogszabályi előírásokba, hatósági utasításba ütközik. Amennyiben a regisztrált tanfolyami vagy tábori résztvevő helyére harmadik személy lép, a Toros Outdoors jogosult 20 € átalányt követelni a helyettesítő személy részvétele miatt felmerült feldolgozási költségekre. A tanfolyam vagy tábor résztvevője szabadon igazolhatja, hogy a harmadik félnél nem merültek fel költségek, vagy azok lényegesen alacsonyabbak voltak. Az árért és a

A tanfolyamon, táborban résztvevő és a helyettesítő egyetemlegesen felel a helyettesítő miatt felmerülő költségekért.

Előfeltételek

A kurzus vagy tábor résztvevője a foglalással biztosítja az adott túrán való részvételt

rendelkezzen a szükséges fizikai és szellemi állapottal. Ugyanez vonatkozik a további sport-technikai jellegű követelményekre is, melyek a pálya- vagy táborleírásban találhatók. Foglalásával a tanfolyam vagy tábor résztvevője kijelenti, hogy nyugodt és hullámzó vízben is tud úszni. Általánosságban elmondható, hogy a vadvízi sportok gyakorlása természeti sportként a testi sérülések kockázatával jár. A tanfolyam vagy tábor résztvevője ezt felismeri, és megteszi a szükséges lépéseket a veszély elhárítására. A kísérő kajak oktatók és vezetők utasításait be kell tartani. Ha egy tanfolyam vagy tábor résztvevő egyértelműen nem felel meg a követelményeknek, vagy önmagát és más résztvevőket veszélyezteti, a Toros Outdoors bármikor jogosult a résztvevőt részben vagy egészben kizárni a rendezvényről. Ebben az esetben nincs joga az ár visszatérítésére. Résztvevőként köteles megfelelő biztosítást kötni.

Korlátolt felelősség

8.1. A Toros Outdoors szerződéses felelőssége a nem élet-, testi- vagy egészségsérülésből eredő károkért az ár háromszorosára korlátozódik.

a) ha a kárt nem szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozták, ill

b) amennyiben a Toros Outdoors kizárólagos felelősséggel tartozik a szolgáltató hibájából a tanfolyamon vagy a tábor résztvevőjében okozott károkért.

8.2. A Toros Outdoors kártérítési felelőssége olyan vagyoni károkért és anyagi károkért, amelyek nem szándékos vagy súlyos gondatlanságon alapulnak, az ár háromszorosára korlátozódik. Ez a maximális felelősség minden tanfolyami vagy tábori résztvevőre és szolgáltatásra vonatkozik.

8.3. A Toros Outdoors nem vállal felelősséget a szolgáltatókért személyi sérülés vagy anyagi kár esetén

kapcsolat olyan szolgáltatásokkal, amelyeket csak külső szolgáltatásként közvetítenek (pl

Közlekedési szolgáltatások az indulási és célhelyre), ha ezek a szolgáltatások kifejezetten külső szolgáltatásként vannak feltüntetve a hirdetésben és a visszaigazolásban olyan egyértelműen, hogy a tanfolyam vagy tábor résztvevője számára felismerhetőek, mint a szolgáltatás részei.

8.4. A tanfolyam vagy tábor résztvevője a Toros felé felelősséggel tartozik, amennyiben bérelt felszerelés biztosított

Kültéren minden olyan kárért, amely a nem megfelelő, gondatlan használat következtében keletkezett.

8.5. A tanfolyamon és táborban résztvevők saját felelősséget vállalnak a pancsoló tanfolyamokon és vadvízi táborokban való részvételükért. A Toros Outdoors felelőssége a súlyos gondatlanságra és szándékosságra korlátozódik. A vezetési hibákból eredő sérülések és fizikai sérülések a vadvízi sportok velejárói. Szélsőséges esetekben a vadvízi sportok helytelen magatartása végzetes következményekkel járhat. A Toros Outdoors nem vállal felelősséget a résztvevő helytelen magatartásából eredő károkért. Egy bizonyos fennmaradó kockázat még a Toros Outdoors gondos felügyelete mellett sem zárható ki teljesen. Balesetbiztosítás és mentési költségbiztosítás megkötése javasolt. Azt is javasoljuk, hogy kössön nemzetközi egészségbiztosítást, beleértve a hazaszállítást egészségügyi vészhelyzet esetén.

9. A követelések felelőssége és az elévülés

9.1. A szolgáltatás szerződésen kívüli nyújtásával kapcsolatos igényeket a megrendelőnek a szolgáltatás szerződésben meghatározott időpontjától számított egy hónapon belül kell érvényesítenie. A BGB 651c–f. §§-a szerinti igények (amennyire a szolgáltatásra vonatkoznak) életet, testi épséget vagy egészséget ért sérülés miatt, amelyek a Toros Outdoors vagy a törvényes képviselő vagy helyettes szándékos vagy gondatlan kötelességszegésen alapulnak. a Toros Outdoors ügynöke, két éven belül lejár. Ez vonatkozik a Toros Outdoors vagy a Toros Outdoors törvényes képviselője vagy helyettes ügynöke szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésen alapuló egyéb károk megtérítésére irányuló igényekre is.

9.2. A tanfolyam vagy tábor résztvevőjének minden egyéb, a BGB 651c-651f §§-a szerinti igénye (amennyiben a szolgáltatásra vonatkozik) egy éven belül lejár.

9.3. Az állítás csak a Toros Outdoors ellen a megadott címen érvényesíthető. A határidő lejárta után a tanfolyam vagy tábor résztvevője csak akkor érvényesíthet igényt, ha a határidő betartásában önhibáján kívül akadályozott. Az elévülés azon a napon kezdődik, amikor a szolgáltatásnak a szerződés szerint be kell fejeződnie. Ha tárgyalások vannak folyamatban a tanfolyam vagy a tábor résztvevője és a Toros Outdoors között a követelésről vagy az igényt megalapozó körülményekről, az elévülés mindaddig szünetel, amíg a tanfolyam vagy a tábor résztvevője, illetve a Toros Outdoors meg nem tagadja a tárgyalások folytatását. A

Az elévülés legkorábban a felfüggesztés lejárta után három hónappal jár le.

Útlevél, vízum és egészségügyi előírások

10.1. A tanfolyam vagy tábor résztvevője a szükséges úti okmányok beszerzése és szállítása, az esetleges védőoltások, valamint a vám- és devizaszabályozás betartása. A jelen előírások be nem tartásából adódó hátrányok az ő költségén keletkeznek.

10.2. A Toros Outdoors nem vállal felelősséget a szükséges vízumok időben történő kiadásáért és hozzáféréséért, ha az ügyfél megbízta őket azok beszerzésével, kivéve, ha a Toros Outdoors vétkes módon megszegte saját kötelezettségeit.

jogválasztás

11.1. A német jog kizárólag az ügyfél és a Toros Outdoors közötti szerződéses jogviszonyra vonatkozik. Ez vonatkozik a teljes jogviszonyra is.

11.2. Ha az ügyfél külföldön a Toros Outdoors-szal szembeni felelősségére vonatkozó panaszai nem a német jogon alapulnak, a jogkövetkezmények tekintetében kizárólag a német jog az irányadó, különös tekintettel az ügyfél követeléseinek fajtájára, terjedelmére és összegére.

12. Joghatóság

12.1. A tanfolyam vagy tábor résztvevője csak a telephelyén perelheti be a Toros Outdoors-t.

12.2. A Toros Outdoors kurzussal vagy tábor résztvevővel szembeni panasza esetén a tanfolyam vagy tábor résztvevőjének lakóhelye a meghatározó. Kereskedő, közjogi vagy magánjogi jogi személy, illetve külföldön lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező, vagy a kereset benyújtásának időpontjában nem ismert lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ellen indított perek esetében a illetékességi helye a Toros Outdoors bejegyzett székhelye lesz.

12.3. A fenti rendelkezések nem érvényesek

a) ha és amennyiben a szerződésben kötelező érvényű nemzetközi rendelkezések

A tanfolyam vagy tábor résztvevője és a Toros Outdoors közötti szerződésre vonatkozó megállapodások mást eredményeznek a tanfolyam vagy tábor résztvevője javára, ill.

b) ha és amennyiben a szerződésre vonatkozik, nem kötelező érvényű rendelkezések a

Az EU tagállama, amelyhez a tanfolyam vagy tábor résztvevője tartozik, a tanfolyamra ill

A táborban résztvevők olcsóbbak, mint a megfelelő német szabályozás.

13. Vitarendezés / ODR szabályozás / ADR szabályzat

Az Európai Bizottság platformot biztosít a bíróságon kívüli online vitarendezéshez (OS platform), elérhető a következő webhelyen: http://ec.europa.eu/odr.

14. Elválaszthatósági záradék

Amennyiben a fenti szabályzat egyes pontjai részben vagy egészben érvénytelenek, a többi szabályzat érvényessége nem érinti. A hatálytalan szabályozást olyan szabályozással kell helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen szabályozás értelméhez és céljához, jogilag hatékonyan. Ugyanez vonatkozik az esetleges szabályozási hiányosságokra is.