ბალკანეთი, áƒĄáƒáƒ‘áƒ”áƒ áƒ«áƒœáƒ”áƒ—áƒ˜, იჱალია - 2024 წლის áƒĄáƒáƒ’áƒáƒ–áƒáƒ€áƒźáƒŁáƒšáƒ მოგზაურობის დაჯავჹნა უკვე ლეგიძლიათ!

პიკი PS

ჩვენი პიკი PS მაჩაზია

დაბრუნება მაჩაზიაჹი!

Peak PS ლოგო ჹავი-წითელი

Peak PS – áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ კლასის ნოვაჱორები კანოეობაჹი

Peak PS დაიწყო როგორáƒȘ Peak UK 1990 წელს, როდესაáƒȘ áƒ“áƒáƒ›áƒ€áƒŁáƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ პიჱ ასთლზი იყო áƒ›áƒ˜áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ სლალომის მრბოლელი და áƒ“áƒáƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ თავისი სპორჱი ადგილობრივ კაიაკის მაჩაზიაჹი მუჹაობით. ავად გაჼდა და რამდენიმე თვე ვერ ივარჯიჹა, მობეზრდა. იმის გამო, რომ მაჩაზიაჹი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒȘია áƒȘუდად იყო ლეჄმნილი და áƒȘუდ ზომებჹი იყო დამზადებული, მან გადაწყვიჱა რამდენიმე ჱანსაáƒȘმლის დამზადება თავად. საკერავი áƒ›áƒáƒœáƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მწარმოებელი მეგობრის დაჼმარებით მალევე გააკეთეს პროჱოჱიპი áƒ„áƒŁáƒ áƒ—áƒŁáƒ™áƒ˜ და მაჹველი. მის სლალომის კოლეგებს ყველას სურდა ეს áƒ„áƒŁáƒ áƒ—áƒŁáƒ™áƒ”áƒ‘áƒ˜ და სამაჹველო ჟილეჱი.

პიჱმა მამამისს სესჼი სთჼოვა, იყიდა სამკერვალო მანჄანა, áƒȘოჱაოდენი áƒ„áƒĄáƒáƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜ და ჄაჀი, ჹემდეგ ისწავლა ჱანსაáƒȘმლის დამზადება, ადრეულ წლებჹი áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ ყველა თვითონ გააკეთა, იყიდა აჼალი მანჄანები და ჹეისწავლა მათი მართვა. დჩეს, áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ 30 წლის ჹემდეგ, Peak UK áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒšáƒ˜ კაიაკის ჱანსაáƒȘმლის წამყვანი ბრენდია.

Peak UK-იქ მთავარი áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ˜ არიქ დერვენჱის ველჹი, ინგლისი. ინდუსჱრიული რევოლუáƒȘია დაიწყო 200 წელზე მეჱი ჼნის წინ ამ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ მემკვიდრეობის ძეგლზე. აჼლა ამ საიჱიდან იწყება ჱანსაáƒȘმლის რევოლუáƒȘია.

Brexit-ით 2021 წელს, Peak UK-მა გაჼსნა თავისი აჼალი Peak EU Ⴠილიალი áƒ•áƒ”áƒ„áƒĄáƒ€áƒáƒ áƒ“áƒšáƒ˜, ირლანდია. 2022 წლიდან, ყველა áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜ მუჹაობს Peak Paddlesports - Peak PS ბრენდის Ⴤველ, რეგიონალური აჩნიჹვნის გარეჹე.

გჭირდებათ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜, რომელიáƒȘ áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ონლაინ კაჱალოგჹი არ áƒ’áƒ•áƒáƒ„áƒ•áƒĄ? áȹემეჼმიანე! ლეგვიძლია მრავალი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ ორგანიზება მოთჼოვნის ჹემთჼვევაჹი!თჄვენ ლეგიძლიათ იპოვოთ ყველა áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜ PEAK PS-დან "PDF áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ კაჱალოგჹი 2022" -> აჄ