Privacy Policy

1) Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

Kantoor en winkel (ophalen & retourneren):
Toros buitenshuis
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Strae 9
85653 Ja
Duitsland
Tel:. 0176-70081719
E-mail: info@toros-outdoors.de
Website: www.toros-outdoors.de

2) Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wir verarbeiten personenbezogene Data unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte and Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Data unserer Nutzer erfolgt regelmäßig na een Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme verguld in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die data durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

3) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6 (1) (a) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, onder b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6 (1) (c) AVG als rechtsgrondslag.
In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), AVG als rechtsgrondslag.
Indien verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient artikel 6 (1) (f) AVG als de rechtsgrond voor de verwerking. 

4) gegevensverwijdering en opslagduur
De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een bewaartermijn voorgeschreven door de genoemde normen verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens om een ​​contract af te sluiten of te vervullen.

Bereidstellung der Website en Erstellung von Logfiles

5) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Elke keer dat onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. 
De volgende gegevens worden verzameld:
Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
Het besturingssysteem van de gebruiker
De internetprovider van de gebruiker
Het IP-adres van de gebruiker
Datum en tijd van toegang
Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terecht is gekomen 
Websites die via onze website door het systeem van de gebruiker worden benaderd

Die gegevens werden voordelen in de Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusammen met anderen personenbezogenen Data des Nutzers findet nicht statt.

6) Wettelijke basis voor gegevensverwerking 
Rechtsgrund voor die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Buikspieren. 1 lit. f DSGVO.

7) Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden opgeslagen voor de duur van de sessie. 

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit kader niet plaats. 

Ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG ligt in deze doeleinden.

8) Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van gegevensverzameling voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. 
Als de gegevens in logfiles worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Elke verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat het niet langer mogelijk is om de toegangsclient toe te wijzen.

9) mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website en de Speicherung der Daten in Logfiles ist for the Betrieb of Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

Verwendung von Cookies

Beschreibung en Umfang der Datenverarbeitung
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. 

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook kan worden geïdentificeerd na het wisselen van pagina's. 

We gebruiken ook cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken. 
Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:
Ingevoerde zoektermen
Frequentie van paginaweergaven
Gebruik van websitefuncties

b) Juridische basis voor gegevensverwerking 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Data unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 buikspieren. 1 lit. f DSGVO.

c) Doel van de gegevensverwerking
Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend.
De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.
De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De analysecookies vertellen ons hoe de website wordt gebruikt en zo kunnen we ons aanbod continu optimaliseren.

In deze doeleinden ligt ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG. 

e) Duur van opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
Cookies werden op de Rechner des Nutzers gespeichert en gemaakt door een unserer Seite übermittelt. Als de Nutzer een volle Kontrolle over de Verwendung van Cookies biedt. Er zijn verschillende soorten cookies in Ihrem. Internetbrowser kan een cookie vinden die door cookies kan worden gedecoreerd. Bereits gespeicherte Koekjes kunnen worden gemaakt van gelöscht. Overlijdt kann auch automatisch erfolgen. Werden Cookies voor onze website deaktiviert, kan niet worden gebruikt voor alle functies van de website vollumfänglich genutzt werden.

Nieuwsbrief

Beschreibung en Umfang der Datenverarbeitung
U kunt zich op onze website aanmelden voor een gratis nieuwsbrief. Bij het registreren voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker naar ons verzonden.

Bovendien worden de volgende gegevens verzameld wanneer u zich registreert:
IP-adres van de oproepende computer
Datum en tijd van registratie
Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen als onderdeel van het registratieproces en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Als u goederen of diensten koopt op onze website en uw e-mailadres invoert, kunnen we dit gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen. In een dergelijk geval wordt via de nieuwsbrief alleen directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten verzonden.

In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te versturen.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, is artikel 6, lid 1, onder a) AVG als de gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven.

Rechtsgrundlage voor de Versand des Nieuwsbrieven infolge des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen ist § 7 Abs. 3 UWG.

Doel van de gegevensverwerking
Die Erhebung van E-mail adres van Nutzers dient dazu, den Nieuwsbrief zuzustellen. 

Het verzamelen van andere persoonsgegevens als onderdeel van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. 

De andere persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden meestal na een periode van zeven dagen verwijderd.

Widerspruchs- en Beseitigungsmöglichkeit
De betreffende gebruiker kan het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. 
Dit stelt u ook in staat om uw toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, in te trekken.

Kontaktformular en E-Mail-Kontakt

Beschreibung en Umfang der Datenverarbeitung
Op onze website staat een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming gevraagd als onderdeel van het verzendproces en wordt er verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen. 

In deze context worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden alleen gebruikt om het gesprek te verwerken.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking 
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, lit. een AVG.

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail, is artikel 6, lid 1, onder f AVG. Als het doel van het e-mailcontact is om een ​​contract af te sluiten, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, lit. b AVG.

Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient ons alleen om het contact te verwerken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, is er ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.
De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie eindelijk is opgehelderd. 

De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

Widerspruchs- en Beseitigungsmöglichkeit
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.
In dat geval worden alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact met ons zijn opgeslagen, verwijderd.

Webanalyse door Google Analytics
Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
Wij gebruiken de softwaretool Google Analytics op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (zie hierboven voor cookies). Als afzonderlijke pagina's van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:
Twee bytes van het IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker
De geopende website
De website van waaruit de gebruiker naar de opgeroepen website is gekomen (verwijzer)
De subpagina's die worden geopend vanaf de bezochte website
De verblijfsduur op de website
De frequentie waarmee de website wordt bezocht
De software draait uitsluitend op de servers van onze website. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
De wettelijke basis voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van gebruikers is artikel 6 (1) (f) AVG.

Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website. Dit helpt ons om onze website en het gebruiksgemak ervan continu te verbeteren. Voor deze doeleinden ligt ons legitieme belang in de verwerking van de gegevens volgens artikel 6, lid 1, lit. Door het IP-adres te anonimiseren, wordt voldoende rekening gehouden met de belangen van gebruikers bij het beschermen van hun persoonsgegevens.

Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. 

Widerspruchs- en Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden op de Rechner des Nutzers gespeichert en gemaakt door een unserer Seite übermittelt. Als de Nutzer een volle Kontrolle over de Verwendung van Cookies biedt. Er zijn verschillende soorten cookies in Ihrem. Internetbrowser kan een cookie vinden die door cookies kan worden gedecoreerd. Bereits gespeicherte Koekjes kunnen worden gemaakt van gelöscht. Overlijdt kann auch automatisch erfolgen. Werden Cookies voor onze website deaktiviert, kan niet worden gebruikt voor alle functies van de website vollumfänglich genutzt werden.

Rechten van de betrokkene
De volgende lijst bevat alle rechten van de betrokkenen onder de AVG. Rechten die niet relevant zijn voor uw eigen website hoeven niet vermeld te worden. In dit opzicht kan de lijst worden ingekort.
Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, wordt u getroffen in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke:

Recht op informatie
U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt. 
Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke informatie vragen over de volgende informatie:
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
(5) het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking; 
(6) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
(8) het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, lid 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de gegevens onderwerpen.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Data in een Drittland of een eine internationale Organization übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Kunst. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

Recht op Berichtigung 
U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling op de controller als de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

Recht op beperking van verwerking
U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:
(1) als u de juistheid van de persoonlijke gegevens over u betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;
(2) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;
(3) de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig hebt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
(4) als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan uw redenen.
Als de verwerking van persoonsgegevens van u is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang. Unie of een lidstaat.
Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal de verantwoordelijke persoon u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op Löschung
schrapping verplichtingen
U kunt eisen dat de controller uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert en de controller moet die informatie onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties waar is:
(1) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U herroept uw ​​toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) of artikel 9 (2) (a) AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking. 
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2 AVG. 
(4) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt. 
(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. 
(6) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.
Informatie aan derden
Als de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en acc. Art. 17 (1) AVG is verplicht om ze te verwijderen, hij zal passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u de betrokkene bent. U heeft verzocht om alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens te verwijderen. 
uitzonderingen
Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is
(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
(2) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van openbaar gezag die wordt overgedragen aan de verantwoordelijke persoon is geweest;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met art. 9 lid 2 lit. h en i en art. 9 lid 3 AVG;
voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het recht vermeld onder punt a) de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig verzwakt, of
claims doen, uitoefenen of verdedigen.
Recht op Unterrichtung
Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke heeft ingeroepen, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit blijkt niet mogelijk of vergt een onevenredige inspanning.
U heeft het recht om door de verantwoordelijke persoon over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de controller verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere persoon door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat:
(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) AVG, en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak die van algemeen belang is of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat is overgedragen aan de verantwoordelijke.

recht op
U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f DSGVO vindt plaats om bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. 
De persoon die verantwoordelijk is verwerkt niet langer de persoonlijke gegevens over u, tenzij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.
Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.
Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.
U heeft de mogelijkheid in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij - de uitoefening van uw recht op verzet door middel van geautomatiseerde processen waarin technische specificaties gedefinieerd - ongeacht richtlijn 2002 / 58 / EG.

Recht op Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
U hebt het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Automatisering Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing 
(1) is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke persoon,
(2) is toegestaan ​​op basis van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en deze wetgeving bevat passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen
(3) vindt plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.
Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens volgens artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, lit. a of g AVG is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
Met betrekking tot de gevallen genoemd in (1) en (3), zal de verantwoordelijke persoon passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te vrijwaren, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en gehoord over het betwisten van het besluit.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Niettegenstaande een anders administratieve of juridische procedures, heb je het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van werk of de plaats van de vermeende schending te bereiken als je van mening dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende tegen de DSGVO tegendeel. 
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht werd ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure overeenkomstig artikel 78 AVG.

Information provided according to Sec. 5 German Telemedia Act (TMG):
 

Hoofdkantoor:
Toros buitenshuis | Christoph Scheuermann
Kaltenbrunner Strae 9
85653 Ja

Vaste lijn: 089 89085453
E-mail: scheuer@toros-outdoors.de
BTW-nummer: DE815491310

info@toros-outdoors.de

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van deze pagina's zijn gemaakt met grote zorg. Voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk volgens § 7 Abs.1 TMG voor eigen inhoud op deze pagina's onder de algemene wetten. Volgens § § 8 10 TMG we als service providers niet verplicht zijn doorgegeven of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren onder de algemene wetten blijven onaangetast. Een verplichting is alleen mogelijk vanaf de datum van kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van dergelijke schendingen, zullen wij onmiddellijk verwijderen van de inhoud.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen we voor deze websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid. Voor de inhoud van gelinkte pagina's is altijd de aanbieder of exploitant verantwoordelijk is. De gekoppelde sites werden gecontroleerd op het moment van koppelen voor mogelijke schendingen van de wet. Illegale inhoud was niet op het moment van koppelen. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is onredelijk, zonder concreet bewijs van een overtreding. Na kennisgeving van schendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de pagina-inhoud en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De reproductie, aanpassing, verspreiding of enige vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan ​​voor prive, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site is gemaakt door de exploitant, zijn de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u zich bewust worden van schending van het auteursrecht, vragen wij voor een hint. Na kennisgeving van schendingen, zullen wij onmiddellijk verwijderen van de inhoud.

AVG (Privacy)

Gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Het verzamelen van persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres), dit is voor zover mogelijk, op vrijwillige basis. Deze gegevens zijn niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible.

Het gebruik van onder de imprint verplichting door derden voor de verzending van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal gepubliceerd wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitanten van deze website behouden zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails.

Privacy Statement voor het gebruik van Facebook-plugins (zoals de knop)

Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vind je hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's linken aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, Loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Privacy Statement voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Nur in Ausnahmefällen wird sterven volle IP-Adresse een einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese meer informatie benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Rapporten über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu Erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit Anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können sterven Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich Werden nutzen können. Sie können Darüber hinaus sterven Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (incl. Ihrer IP-Adresse) een Google sowie sterven Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, Indem sie das unter dem folgenden Link Verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bron: eRecht24, Advocaat voor internetrecht Sören Siebert

🌍 Test: Google Vertalen »