Bałkany, Grecja, Włochy – wiosenne wyjazdy 2024 już można rezerwować!

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz:

Biuro i sklep (odbiory i zwroty):
Toros na zewnątrz
Krzysztof Scheuermann
Kaltenbrunner Straße 9
85653 Tak
Niemcy
Tel .: 0176-70081719
E-mail: info@toros-outdoors.de
Strona internetowa: www.toros-outdoors.de

poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Prosimy o skorzystanie z poniższego przykładowego formularza anulowania, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz swoją komunikację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.

Skutki odstąpienia

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa
mieć), do natychmiastowego zwrotu, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś do pierwotnej transakcji
chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot.

Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towarów z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że towary dotarły.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Wycofanie modelu

Jeśli chcesz anulować umowę, napisz do nas poniższe punkty i odeślij je e-mailem lub w formie papierowej. Wszystkie przesyłki pocztowe należy wysłać na ten adres !!!

  • do:

Biuro i sklep (odbiory i zwroty):
Toros na zewnątrz
Krzysztof Scheuermann
Kaltenbrunner Straße 9
85653 Tak
Niemcy

E-mail: info@toros-outdoors.de

  • Ja/my niniejszym odwołuję () że mnie / nas () zawarta umowa zakupu następujących towarów () / świadczenie następującej usługi ()
  • Zamówiono dnia ()/otrzymano w ()
  • Nazwa konsumenta (-ów)
  • Adres konsumenta (ów)
  • Podpis konsumenta (użytkowników) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)
  • data

(*) Niepotrzebne skreślić.

(Na podstawie: https://www.wettbewerbszentrale.de/media/getlivedoc.aspx?id=33629)