Balkan, Grekland, Italien – vårresor 2024 kan nu bokas!

integritetspolicy

1) Namn och adress till ansvarig person

Den person som ansvarar i den mening som avses i Allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsförordningar är:

Kontor och butik (samlingar och returer):
Toros utomhus
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Aying
Tyskland
Tel: 0176-70081719
E-post: info@toros-outdoors.de
Webbplats: www.toros-outdoors.de

2) Omfattning av behandlingen av personuppgifter
I princip behandlar vi endast personuppgifter om våra användare i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en funktionell webbplats och vårt innehåll och våra tjänster. Behandlingen av personuppgifter för våra användare sker regelbundet endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller i de fall där förhandsgodkännande inte kan erhållas av praktiska skäl och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag. 

3) Rättslig grund för behandling av personuppgifter
I den mån vi erhåller den registrerades samtycke för behandling av personuppgifter, är artikel 6 ai EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.
Vid behandling av personuppgifter som krävs för att fullgöra ett kontrakt som den registrerade är part i, fungerar artikel 6 b GDPR som den rättsliga grunden. Detta gäller även för bearbetningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före kontraktet.
I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vårt företag är föremål för, tjänar artikel 6 c GDPR som den rättsliga grunden.
I händelse av att den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, är artikel 6 d GDPR som rättslig grund.
Om behandling är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part och om den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger det förstnämnda intresset, fungerar artikel 6 f GDPR som den rättsliga grunden för behandlingen. 

4) radering av data och lagringstid
Den personens personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart lagringsändamålet inte längre gäller. Lagring kan också ske om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i unionsbestämmelser, lagar eller andra bestämmelser som den ansvariga personen är föremål för. Uppgifterna kommer också att blockeras eller raderas om en lagringsperiod som föreskrivs i de nämnda standarderna löper ut, såvida det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för att ingå eller fullgöra ett kontrakt.

Bereitställning av webbplatsen och utställningen av Logfiles

5) Beskrivning och omfattning av databehandling
Varje gång vår webbplats öppnas samlar vårt system automatiskt in data och information från den uppringande datorns datorsystem. 
Följande uppgifter samlas in:
Information om webbläsartyp och vilken version som används
Användarens operativsystem
Användarens internetleverantör
Användarens IP-adress
Datum och tid för åtkomst
Webbplatser från vilka användarens system kom till vår webbplats 
Webbplatser som nås av användarens system via vår webbplats

Die Daten werden ebenfalls i den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

6) Rättslig grund för databehandling 
Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR.

7) Syfte med databehandling
Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att webbplatsen ska kunna levereras till användarens dator. För att göra detta måste användarens IP-adress sparas under sessionens varaktighet. 

Lagringen i loggfiler sker för att säkerställa funktionaliteten på webbplatsen. Dessutom använder vi informationen för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system. En utvärdering av uppgifterna för marknadsföringsändamål sker inte i detta sammanhang. 

Vårt berättigade intresse av databehandling enligt artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR ligger också i dessa syften.

8) Lagringstid
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre krävs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av data för tillhandahållandet av webbplatsen är detta fallet när respektive session har avslutats. 
Om data lagras i loggfiler är detta fallet senast efter sju dagar. Ytterligare lagring är möjlig. I det här fallet raderas eller alieneras användarnas IP-adresser så att det inte längre är möjligt att tilldela åtkomstklienten.

9) möjlighet till invändning och borttagning
Insamling av data för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av data i loggfiler är avgörande för driften av webbplatsen. Det finns följaktligen ingen möjlighet att invända från användarens sida. 

Verwendung von Cookies

Beskrivning och omfattning av databehandling
Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare ringer upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk teckensträng som gör det möjligt att tydligt identifiera webbläsaren när webbplatsen öppnas igen. 

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att webbläsaren även kan identifieras efter byte av sidor. 

Vi använder också cookies på vår webbplats som möjliggör en analys av användarnas surfbeteende. 
På detta sätt kan följande data överföras:
Ange söktermer
Sidvisningarnas frekvens
Användning av webbplatsfunktioner

b) Rättslig grund för databehandling 
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av kakor är artikel 6 f GDPR.

c) Syfte med databehandling
Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För detta är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter byte av sidor.
Användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga kakor används inte för att skapa användarprofiler.
Analyscookies används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Analyscookiesna berättar för oss hur webbplatsen används och så att vi kontinuerligt kan optimera vårt erbjudande.

Vårt berättigade intresse av behandling av personuppgifter i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR ligger i dessa syften. 

e) Lagringstid, möjlighet till invändning och borttagning
Cookies lagras på användarens dator och överförs därifrån till vår webbplats. Som användare har du därför full kontroll över användningen av cookies. Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies inaktiveras för vår webbplats är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen kan användas i sin helhet.

Nyhetsbrev

Beskrivning och omfattning av databehandling
Du kan prenumerera på ett gratis nyhetsbrev på vår webbplats. När du registrerar dig för nyhetsbrevet överförs data från inmatningsmask till oss.

Dessutom samlas följande data in när du registrerar dig:
IP-adressen till den uppringande datorn
Datum och tid för registrering
För behandling av uppgifterna erhålls ditt samtycke under registreringsprocessen och hänvisning görs till denna dataskyddsdeklaration.

Om du köper varor eller tjänster på vår webbplats och anger din e-postadress kan vi använda den för att skicka ett nyhetsbrev. I ett sådant fall skickas endast direktannonsering för våra egna liknande varor eller tjänster via nyhetsbrevet.

I samband med databehandlingen för utskick av nyhetsbrev överförs inte uppgifterna till tredje part. Uppgifterna kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet.

Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna efter att användaren har registrerat sig för nyhetsbrevet är artikel 6 (a) GDPR om användaren har gett sitt samtycke.

Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet till följd av försäljning av varor eller tjänster är avsnitt 7 (3) UWG.

Syfte med databehandling
Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Nyhetsbrev zuzustellen. 

Insamling av andra personuppgifter som en del av registreringsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller den e-postadress som används.

Varaktighet för lagring
Informationen kommer att raderas så snart de inte längre krävs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Användarens e-postadress lagras därför så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är aktivt. 

Övriga personuppgifter som samlas in under registreringsprocessen raderas vanligtvis efter en period på sju dagar.

Alternativ för opposition och avlägsnande
Den berörda användaren kan när som helst säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet. Det finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev för detta ändamål. 
Detta gör det också möjligt för dig att återkalla ditt samtycke till lagring av de personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen.

Kontaktformulär och e-post-kontakt

Beskrivning och omfattning av databehandling
Ett kontaktformulär finns på vår webbplats som kan användas för att kontakta oss elektroniskt. Om en användare använder det här alternativet kommer de data som matas in i inmatningsmask att överföras till oss och sparas. För behandling av uppgifterna erhålls ditt samtycke som en del av sändningsprocessen och hänvisning görs till denna dataskyddsdeklaration.

Alternativt kan du kontakta oss med den angivna e-postadressen. I det här fallet sparas användarens personuppgifter som överförs med e-postmeddelandet. 

I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part. Uppgifterna kommer endast att användas för att behandla konversationen.

Rättslig grund för databehandling 
Om användaren har gett sitt samtycke är den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna artikel 6 ai GDPR.

Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som överförs under sändningen av ett e-postmeddelande är artikel 6 f GDPR. Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 1 stycke 6 lit. b GDPR.

Syfte med databehandling
Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsmask tjänar oss endast för att behandla kontakten. Om du kontaktar oss via e-post finns det också ett legitimt intresse av att behandla uppgifterna.
Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system.

Varaktighet för lagring
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre krävs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För personuppgifterna från kontaktformulärets inmatningsmask och de som skickades via e-post är detta fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen avslutas när det av omständigheterna kan dras slutsatsen att frågan i fråga slutgiltigt har klargjorts. 

Ytterligare personuppgifter som samlats in under sändningsprocessen raderas senast efter sju dagar.

Alternativ för opposition och avlägsnande
Användaren har när som helst möjlighet att återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post kan han när som helst invända mot lagringen av sina personuppgifter. I ett sådant fall kan inte konversationen fortsättas.
I detta fall kommer alla personuppgifter som sparats under kontakten att raderas.

Webbanalys genom Google Analytics
Omfattning av behandlingen av personuppgifter
Vi använder mjukvaruverktyget Google Analytics på vår webbplats för att analysera våra användares surfbeteende. Programvaran placerar en cookie på användarens dator (se cookies ovan). Om enskilda sidor på vår webbplats öppnas lagras följande data:
Två byte av IP-adressen till användarens anropssystem
Webbplatsen som nås
Webbplatsen från vilken användaren kom till den webbplats som besökts (referrer)
De undersidor som nås från webbplatsen som du öppnar
Hur lång tid som spenderas på webbplatsen
Frekvensen med vilken webbplatsen öppnas
Programvaran körs exklusivt på servrarna på vår webbplats. Användarens personuppgifter lagras endast där. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Den rättsliga grunden för behandling av användarnas personuppgifter är artikel 6 f GDPR.

Syfte med databehandling
Behandlingen av användarnas personuppgifter gör det möjligt för oss att analysera våra användares surfbeteende. Genom att utvärdera de erhållna uppgifterna kan vi sammanställa information om användningen av de enskilda komponenterna på vår webbplats. Detta hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår webbplats och dess användarvänlighet. För dessa ändamål ligger vårt berättigade intresse i behandlingen av uppgifterna enligt artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Genom att anonymisera IP-adressen tas hänsyn till användarnas intressen i att skydda deras personuppgifter.

Varaktighet för lagring
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för våra inspelningsändamål. 

Alternativ för opposition och avlägsnande
Cookies lagras på användarens dator och överförs därifrån till vår webbplats. Som användare har du därför full kontroll över användningen av cookies. Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies inaktiveras för vår webbplats är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen kan användas i sin helhet.

Den berörda personens rättigheter
Följande lista innehåller alla registrerades rättigheter enligt GDPR. Rättigheter som inte är relevanta för din egen webbplats behöver inte nämnas. I detta avseende kan listan förkortas.
Om dina personuppgifter behandlas påverkas du i enlighet med GDPR och du har följande rättigheter gentemot den ansvariga:

Rätt till information
Du kan begära bekräftelse från den ansvariga personen om hur personuppgifter som rör dig behandlas av oss. 
Om sådan behandling har ägt rum kan du begära följande information från den ansvariga personen:
(1) de syften för vilka personuppgifterna behandlas;
(2) kategorierna av personuppgifter som behandlas;
(3) mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut eller fortfarande avslöjas;
(4) den planerade varaktigheten för lagring av dina personuppgifter eller, om specifik information inte är tillgänglig, kriterier för att bestämma lagringstiden;
(5) förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter, en rätt att begränsa behandlingen av den ansvariga personen eller en rätt att invända mot denna behandling; 
(6) rätten att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet,
(7) all tillgänglig information om informationens ursprung om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade;
(8) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22 punkterna 1 och 4 i GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade .
Du har rätt att begära information om huruvida dina personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att få information om lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 GDPR i samband med överföringen.

Rätt till rättelse 
Du har rätt till korrigering och / eller slutförande gentemot den ansvariga personen om de behandlade personuppgifterna som berör dig är felaktiga eller ofullständiga. Den ansvariga måste göra rättelsen omedelbart.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Under följande villkor kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas:
(1) om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som gäller dig under en tidsperiod som gör det möjligt för den ansvariga att kontrollera personuppgifternas riktighet;
(2) behandlingen är olaglig och du vägrar att radera personuppgifterna och istället begära att användningen av personuppgifterna begränsas;
(3) den ansvariga inte längre behöver personuppgifterna för bearbetningssyfte, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
(4) om du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 i GDPR och det ännu inte har fastställts om de berättigade skälen för den ansvariga överväger dina skäl.
Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats kan dessa uppgifter - förutom lagring - endast erhållas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl av viktigt allmänt intresse unionen eller en medlemsstat.
Om behandlingsbegränsningen har begränsats enligt ovanstående villkor kommer du att informeras av den ansvariga personen innan begränsningen upphävs.

Rätt till avbokning
Strykningsskyldighet
Du kan begära att den ansvariga personen raderar personuppgifterna om dig omedelbart, och den ansvariga är skyldig att radera dessa uppgifter omedelbart om något av följande skäl gäller:
(1) De personuppgifter som rör dig är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
(2) Du återkallar ditt samtycke som grundades på behandlingen i enlighet med artikel 6 (a) eller artikel 1 (a) GDPR, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen. 
(3) Du motsätter dig behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller du motsätter dig behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 2 GDPR. 
(4) De personuppgifter som rör dig har behandlats olagligt. 
(5) Raderingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som den ansvariga är underkastad. 
(6) De personuppgifter som rör dig samlades in i förhållande till informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 paragraf 1 GDPR.
Information till tredje part
Om den ansvariga har offentliggjort dina personuppgifter och är enligt Artikel 17 GDPR är skyldig att radera dem, han ska vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med beaktande av tillgänglig teknik och implementeringskostnader, för att informera de ansvariga för databehandling som behandlar personuppgifterna att du är den registrerade Du har begärt att du raderar alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller repliker av dessa personuppgifter. 
undantag
Rätten till radering finns inte om behandlingen är nödvändig
(1) att utöva rätten till yttrandefrihet och information;
(2) Att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt unionslagstiftningen eller de medlemsstater som den ansvariga personen är föremål för, eller att utföra en uppgift som är i allmänhetens intresse eller i utövandet av myndighet som överförs den ansvariga har varit;
(3) av allmänna intressen på folkhälsoområdet i enlighet med artikel 9 punkt 2 och h och artikel 9 punkt 3 i GDPR;
För arkivering i allmänhetens intresse, vetenskaplig eller historisk forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89 punkt 1 GDPR, i den mån rätten som nämns under avsnitt a) sannolikt kommer att göra det möjligt att förverkliga målen för denna behandling eller allvarligt försämra det, eller
att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.
Rätt att bli informerad
Om du har hävdat rätten till korrigering, radering eller begränsning av behandlingen mot den ansvariga personen är han skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har blivit avslöjade om denna korrigering eller radering av uppgifterna eller begränsningen av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig insats.
Du har rätten till den ansvariga att få information om dessa mottagare.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig, som du har lämnat till den ansvariga, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan hinder från den ansvariga till vilken personuppgifterna tillhandahölls, förutsatt att
(1) behandlingen baseras på samtycke i enlighet med artikel 6 a GDPR eller artikel 1 a GDPR eller på ett kontrakt i enlighet med artikel 9 b GDPR och
(2) behandlingen utförs med hjälp av automatiserade procedurer.
När du utövar denna rätt har du också rätten att överföra dina personuppgifter direkt från en controller till en annan, i den mån detta är tekniskt genomförbart. Andra människors friheter och rättigheter får inte påverkas av detta.
Rätten till dataportabilitet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller vid utövandet av en officiell myndighet som har överförts till den ansvariga personen.

rätt till
Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som är baserad på artikel 6 stycke 1 lit. e eller f DSGVO äger rum för att invända; detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser. 
Den ansvariga personen kommer inte längre att behandla de personuppgifter som rör dig, såvida han inte kan bevisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Om de personuppgifter som rör dig behandlas för att driva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av de personuppgifter som gäller dig för sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån det är förknippat med sådan direktannonsering.
Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.
I samband med användningen av informationssamhällets tjänster - oavsett direktiv 2002/58 / EG - har du möjlighet att utöva din rätt till invändning med hjälp av automatiserade procedurer som använder tekniska specifikationer.

Rätt att återkalla samtyckeförklaringen enligt dataskyddslagen
Du har rätt att när som helst dra tillbaka din samtyckeförklaring enligt dataskyddslagen. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten i behandlingen som utförs på grundval av ditt samtycke fram till återkallelsepunkten.

Automatiserat beslut i enskilda fall inklusive profilering
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättsliga effekter på dig eller som väsentligt påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet fattas 
(1) är nödvändigt för ingående eller genomförande av ett avtal mellan dig och den ansvariga personen,
(2) är tillåtet på grundval av rättsliga bestämmelser i unionen eller de medlemsstater som den ansvariga personen är föremål för och dessa rättsliga bestämmelser innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och dina legitima intressen eller
(3) sker med ditt uttryckliga samtycke.
Dessa beslut kan dock inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 paragraf 1 GDPR, såvida inte artikel 9 paragraf 2 lit. a eller g GDPR gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter och dina legitima intressen.
När det gäller de fall som nämns i (1) och (3) ska den ansvariga personen vidta lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna såväl som dina legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få en persons ingripande från den ansvariga, att uttrycka sin egen synvinkel och hördes vid bestridande av beslutet.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du tror att behandlingen av dina personuppgifter är emot GDPR bryter mot. 
Tillsynsmyndigheten till vilken klagomålet lämnades informerar klaganden om status och resultatet av klagomålet, inklusive möjligheten till rättsmedel enligt artikel 78 i GDPR.

Angaben gemäß § 5 TMG:
 

Huvudkontor:
Toros utomhus | Christoph Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Aying

Fast telefon: 089 89085453
E-post: scheuer@toros-outdoors.de
Moms ID: DE815491310

info@toros-outdoors.de

Ansvar för innehåll

Innehållet i dessa sidor har skapats med stor omsorg. För noggrannhet, fullständighet och aktualitet innehåll, kan vi inte ta något ansvar. Som tjänsteleverantör vi ansvarar enligt § 7 Abs.1 TMG för eget innehåll på dessa sidor under den allmänna lagstiftningen. Efter §§ 8 10 till TMG vi inte är skyldiga som en tjänsteleverantör för att övervaka överförs eller lagrad information, eller för att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller spärra användningen av information enligt den allmänna lagstiftningen förbli opåverkade. Emellertid är endast möjlig en relevant skuld från och med dagen för kunskap om en viss överträdelse. Efter anmälan av sådana brott, kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Unser Angebot enthält Länkar zu externen Webseiten Dritter, auf Deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Länkar umgehend entfernen.

Copyright

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen DEM deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Överför und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber Skapad wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche tecknat. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, biten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

integritet

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise namn, Anschrift Oder eMail-Adressen) erhoben werden, dör erfolgt, soweit möglich, stets auf freiwilliger Grund. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir Weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zB bei der Kommunikation per e-post) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-postmeddelanden, vor.

Sekretesspolicy för användning av Facebook plugins (som knapp)

Plugins från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA är integrerade på vår webbplats. Du kan känna igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller "Gilla" -knappen på vår webbplats. Du hittar en översikt över Facebook-plugins här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
När du besöker vår webbplats skapar plugin-programmet en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Som ett resultat får Facebook informationen om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook Gilla-knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller hur de används av Facebook. Du kan hitta mer information om detta i Facebooks dataskyddsdeklaration på http://de-de.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht Wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, Loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto AUS.

Sekretesspolicyn för användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress i förväg att förkortas av Google inom EU: s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Den fullständiga IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Sie können die Speicherung der Kakor durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir Weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie i diesem Fall gegebenenfalls nicht Sämtliche Funktionen dieser Webbplats vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webbplats bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) en Google sowie die Verarbeitung dieser Daten Durch Google verhindern, Indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Källa: eRecht24, Advokat för Interneträtt Sören Siebert