Balkan, Grekland, Italien – vårresor 2024 kan nu bokas!

avbokning

tillbakadragande

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Avbokningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsetts, som inte är transportören, har eller har tagit varorna i besittning. För att kunna utöva din ångerrätt måste du

Kontor och butik (samlingar och returer):
Toros utomhus
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Aying
Tyskland
Tel: 0176-70081719
E-post: info@toros-outdoors.de
Webbplats: www.toros-outdoors.de

med hjälp av ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Vi ber dig att använda exemplet för annullering av exemplet nedan, vilket dock inte är obligatoriskt.
För att möta den deadline indragning, är det tillräckligt att du skickar in ditt meddelande om ångerrätt innan ångerfristen.

Folgen des Widerrufs

Om du säger upp detta avtal kommer vi att ha gett dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som är resultatet av att välja en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss
har), som ska återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick ett meddelande om att du säger upp detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen
såvida inget annat uttryckligen överenskommits med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har bevisat att varorna har anlänt.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Modelluttag

Om du vill säga upp avtalet, skriv till oss följande punkter och skicka tillbaka det via e-post eller på papper. Alla paketpost måste skickas till denna adress !!!

  • till:

Kontor och butik (samlingar och returer):
Toros utomhus
Christopher Scheuermann
Kaltenbrunner Str.9
85653 Aying
Tyskland

E-post: info@toros-outdoors.de

  • Jag / vi återkallar härmed () den av mig / oss () ingått avtal för inköp av följande varor () / tillhandahållande av följande tjänst ()
  • Beställd på () / mottagen vid ()
  • Namn på konsumenten (erna)
  • Adress (er) för konsumenten
  • Konsumentens underskrift (endast när den anmälts på papper)
  • datum

(*) Unzutreffendes streichen.

(Baserat på: https://www.wettbewerbszentrale.de/media/getlivedoc.aspx?id=33629)