ბალკანეთი, áƒĄáƒáƒ‘áƒ”áƒ áƒ«áƒœáƒ”áƒ—áƒ˜, იჱალია - 2024 წლის áƒĄáƒáƒ’áƒáƒ–áƒáƒ€áƒźáƒŁáƒšáƒ მოგზაურობის დაჯავჹნა უკვე ლეგიძლიათ!

სანდილინი

ჩვენი სანდილინი მაჩაზია

დაბრუნება მაჩაზიაჹი!

ეს ყველაჀერი წყლის, სპორჱისა და თავგადასავლების სიყვარულით დაიწყო. 80-იანი წლების დასაწყისჹი მე და ზოგიერთმა მეგობარმა ჹევიყვარე áƒ„áƒáƒ áƒ˜áƒšáƒźáƒáƒšáƒ˜. ჩვენ ვიყავით áƒĄáƒ”áƒ áƒ€áƒ˜áƒœáƒ’áƒ˜áƒĄ პიონერები სლოვენიაჹი. როგორáƒȘ პიონერებს აჄვთ ჼოლმე, ჩვენ ძალიან ძლიერი áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ§áƒáƒ€áƒ გვჄონდა, მაგრამ საკმაოდ áƒȘუდი აჩჭურვილობა! áƒ–áƒáƒ€áƒźáƒŁáƒšáƒšáƒ˜ იმ 2 ან 3 Ⴤარიან დჩეზე მეჱის დათვალიერება გვინდოდა, ამიჱომ რამე დაგვჭირდა, რომ გაგვეთბო.

იმ დროს áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ Ⴤვეყანალი áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ იყო ასეთი ჱანისამოსის ლეძენა. დასავლეთ ევროპის Ⴤვეყნები ძალიან ძვირი ჩირდა áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ, ამიჱომ მე გადავწყვიჱე საკუთარი ჱანსაáƒȘმლის დამზადება. ლევიძინეთ საზჩვარგარეთ ნეოპრენი, კონჱრაბანდით გადავიჱანეთ საზჩვარი და გავუკეთეთ საკუთარი áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ ჱანსაáƒȘმელი.

დაწვრილებით ...
სიჱყვა მოიáƒȘვა და რაáƒȘ აუáƒȘილებლობის გამო დაიწყო, ჰობად იჄáƒȘა. ჹემდეგ იგი ნელ – ნელა გადაიჄáƒȘა სრულ განაკვეთზე სამუჹაოდ, რომელიáƒȘ მჭიდროდაა დაკავჹირებული იმ საგნებთან, რომლებიáƒȘ მე მიყვარს.

დჩეს, ოáƒȘ წელზე მეჱი ჼნის áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ ჹემდეგ, ვნება კვლავ მთავარი მამოძრავებელი ძალაა Sandiline- ლი. ჩვენ გვიყვარს იქ, რაქაáƒȘ ვაკეთებთ, ამიჱომ áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ მოწყობილობებს კვლავ ვამუჹავებთ და ვამზადებთ სლოვენიაჹი. იმის áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒĄáƒáƒ§áƒáƒ€áƒáƒ“, რომ ჩვენი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜áƒĄáƒ˜áƒ მათი დანიჹნულებისამებრ, ისინი ყურადჩებით არიქ ჹემუჹავებული ჩვენი áƒ”áƒ„áƒĄáƒžáƒ”áƒ áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მიერ და ჹემოწმებულია საუკეთესო სპორჱსმენების ან áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒœáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ მომჼმარებლების მიერ, სანამ ისინი გამოვა.

ყველა áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒ, რომელსაáƒȘ ჩვენ ვამზადებთ, იგივე თავდადებით და ვნებით მზადდება, როგორáƒȘ პირველი ჱანსაáƒȘმლის ჱანსაáƒȘმელი áƒ©áƒ”áƒ›áƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ და ჩემი მეგობრებისთვის, მაგრამ აჼლა უკვე ორ ათწლეულზე მეჱი გამოáƒȘდილებისა და ინოვაáƒȘიების სარგებლობა. ეს გამოáƒȘდილება áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ აჩჭურვილობას áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ (გარკვეულ პირობებჹი გარკვეული მომსაჼურებისთვის), გამძლე და მგრძნობიარეა. ბედნიერი მომჼმარებლები, ოლიმპიური მედალოსნებიდან დაწყებული ასაკით Ⴤალები, რომლებსაáƒȘ ზჩვა აჼლაჼან ჹეუყვარდათ, ამჱკიáƒȘებენ, რომ ავირჩიეთ სწორი გზა - იქ, რომელსაáƒȘ მომავალჹიáƒȘ გავაგრძელებთ.

მადლობა ყველას, ვინáƒȘ ამის áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒáƒĄ იძლევა!

სანდი

ვრáƒȘლად Sandiline– იქ ჹესაჼებ ინჱერნეჱით ...

áƒȘდილობთ მაჩაზიაჹი? გჭირდებათ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜, რომელიáƒȘ áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ონლაინ კაჱალოგჹი არ áƒ’áƒ•áƒáƒ„áƒ•áƒĄ? áȹემეჼმიანე! ლეგვიძლია მრავალი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ ორგანიზება მოთჼოვნის ჹემთჼვევაჹი!